A tavaszi félévben is indul a klasszfil!

Érdekel a klasszika-filológia? A későbbiek során antik szövegekkel tervezel foglalkozni? Vagy egyszerűen csak szeretnél tájékozottabbá válni és egy kicsit jobban elmerülni az ókori irodalmakban, kultúrában? Téged is vár a klasszfil!

A klasszfil az ELTE BTK klasszika-filológia tanszékén szerveződő tudományos diákkör, Kozák Dániel és Krupp József adjunktusok szervezésében.

A klasszfil célja a hallgatók tudományos előmenetelének segítése – az alkalmakon ehhez mérten a diákok bemutathatják egymásnak és a szakmai közegnek kutatásaikat, és megvitathatják készülő TDK-dolgozataikat.

A klasszfil mindezeken fölül tárgyal perifériára szorult szövegeket is: így gyakran kerülnek előtérbe olyan auktorok és problémák, amelyekkel a hallgatók (még a klasszika-filológusok sem!) korábbi tanulmányaik során nem találkozhattak.

A tavaszi félév programjában öt tárgyalandó téma kerül elő. A március huszonhatodikai alkalommal Nemes Szilvia fog előadni (Az augustusi remedium Tacitusnál címmel), aki végzős hallgató az ELTE klasszika-filológia mesterképzésén, illetve abszolutóriumot szerzett doktorandusz az Állam- és Jogtudományi doktori iskolában – ennek függvényében kutatásai általában a jog és az irodalom határterületeit érintik.

Április kilencedikén Kozák Dániel – a klasszfil egyik szervező tanára – beszél majd az adatbázisok olvasásáról, és a digitális szövegkorpuszokról a klasszika-filológiában. A következő ülést, 24-én a heidelbergi tudós, Kathrin Winter vezeti majd mint vendégelőadó, és The world as cheese and representation. Everyday life and the meaning of the world in the Pseudo-Virgilian Moretum and Carlo Ginzburg’s The Cheese and the Worms címmel tart előadást.

Május 7-én két hallgató is szerepel: elsőként Dobos Barna ad elő, az ELTE klasszika-filológia végzős hallgatója. Kutatásaiban elsősorban az ovidiusi korpusz megközelítési lehetőségeivel foglalkozik, de a kortárs magyar irodalom (többek között Rakovszky Zsuzsa) is foglalkoztatja. Ezúttal a Fasti második énekét vizsgálja majd.

Végezetül Kárpáti Bernadett kutatásának megtárgyalására kerül sor, aki az ELTE magyar-latin tanári képzésének hallgatója. Főbb érdeklődési körei az irodalomelmélet, illetve a magyar és antik irodalom találkozási pontjai: a klasszfilen  Szabó Magda egy regényéről, A pillanatról beszél majd.

Az ülések tagja továbbá Korompay Eszter is (a Nyelvtudományi Doktori Iskola hallgatója, és a latin kiejtés magyarországi történetével, illetve az ovidiusi recepciótörténettel is foglalkozik) aki ezúttal nem szerepel az előadók között, hozzászólásaival és kérdéseivel azonban rendszeresen hozzájárul az alkalmakhoz.

Az üléseket az ELTE BTK F épület 212-es termében tartják.

 

klasszfil_plakat_2018tavasz

A szervezők és a tagok mindenkit szeretettel várnak ezekre a kötetlen előadásokra, beszélgetésekre, az alap- és mesterszakos, illetve a minor képzésben résztvevőket is!

 

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]