349 ELTE-s nyertes pályázó az Új Nemzeti Kiválósági Programon

Kiemelkedő arányban nyertek támogatást az ELTE hallgatói és kutatói az Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) révén. Az ÚNKP célja a tudományos életpálya népszerűsítése, a kiváló oktatók és kutatók itthon tartása, és az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése.

A program keretében felsőoktatási hallgatók, doktorjelöltek, fiatal oktatók és kutatók öt-, illetve tízhavi ösztöndíjra pályázhattak, a fogadó felsőoktatási intézmények pedig a kutatásaik fejlesztésére a saját nyertes pályázóik ösztöndíjösszegének  40%-ával megegyező támogatást kaptak.

A pályázat összköltségvetése hozzávetőleg négymilliárd forint volt, az ösztöndíjakat az oktatásért felelős miniszter adományozta. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett programra 3508 érvényes pályamű érkezett hazai oktatási intézményekből, melyből 1916 nyert támogatást. A pályázható ösztöndíj a támogatott célcsoporttól függően havonta nettó 75–350 ezer forint összegű volt.

Minden ötödik nyertes pályázat az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatójához vagy oktatójához tartozott, az intézmény által benyújtott 750 érvényes pályázat közül 349 kapott támogatást. Az egyetem kiváló hallgatói és oktatói által elnyert támogatás összege 778 millió forint értékű. Az ELTE díjazottjainak több mint fele alap-, mester- vagy osztatlan, illetve doktori képzésben vesz részt (alapképzés: 23; mester- és osztatlan képzés: 106; doktori képzés: 81 pályázó), emellett 79 doktorjelölt és 60 fiatal oktató és kutató munkája is támogatásban részesült az ÚNKP által.

A legnagyobb támogatásban a Természettudományi Kar hallgatói, oktatói vagy kutatói részesültek, összesen 132 nyertes pályázat került ki a karról, ám nem sokkal maradt el ettől a számtól a Bölcsészettudományi Kar, amely 112 díjazottal büszkélkedhet. Ezt követi a Pedagógiai és Pszichológiai Kar 37, az Állam- és Jogtudományi Kar 23, az Informatikai Kar 22, a Társadalomtudományi Kar 14, a Tanító- és Óvóképző Kar 5, végül a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 4 nyertes pályázattal.

A 2017/18-as tanévben támogatottak száma a tavalyi ÚNKP által díjazottak számához képest is említésre méltó: csaknem 150-nel több nyertes ELTE-s pályázóról beszélhetünk idén, emellett a benyújtott érvényes pályázatok és a díjazottak száma is jelentősen növekedett. A programra 2016-ban 811 érvényes pályázat érkezett be az egyetemről, ebből 198 nyert támogatást.

Az Új Nemzeti Kiválósági Program a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást támogatja, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segíti a – nemzetközi szinten is kiváló – tapasztalt kutatók és alkotók munkáját.

 

Felhasznált források:

elte.hu/content/tamogatas-kivalo-diakoknak-es-oktatoknak.t.14870

elte.hu/unkp

elte.hu/content/kozel-200-elte-s-nyertes-az-uj-nemzeti-kivalosag-programban.t.12216

 

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]