Már több mint egy éve nincs köztünk Szegedy-Maszák Mihály

Több mint egy éve, 2016. július 24-én halt meg az ELTE BTK kiváló egyetemi tanára, az MTA tagja, Szegedy-Maszák Mihály irodalomtörténész.

Szegedy-Maszák Mihály 1943-ban született Budapesten, 1961-ben érettségizett, majd felvételt nyert az ELTE angol–magyar szakára, ahol 1966-ban szerzett tanári diplomát. Ugyanebben az évben Cambridge-ben folytatott posztgraduális képzést, s egy évvel később megszerezte bölcsészdoktori címét. Szegedy-Maszák 1981-ben került az ELTE Irodalomtudományi Tanszékére, 1978-ban az irodalomtudományok kandidátusa lett, 1989-ben pedig megvédte akadémiai doktori értekezését. A Magyar Tudományos Akadémián levelező taggá 1993-ban, rendes taggá pedig 1998-ban választották. Mindeközben több külföldi katedrán is vendégprofesszorként tanított, mint például a Cambridge King’s College, American Council of Learned Societies vagy éppen az Indiana Egyetem. A tanítás mellett aktív tudományos életet folytatott, illetve több folyóirat szerkesztésében is részt vett. A Literatura, a Hungarian Studies, a New Literary History, a Protestáns Szemle, az Arcadia, az Across Languages and Cultures, a Filológiai Közlöny című lapok tartoztak a repertoárjába.

Kutatási területe leginkább az összehasonlító irodalomtudomány, a regényelmélet és a magyar irodalom a 19. századtól a 21. századig. Mészáros Sándor, aki Szegedy-Maszák életművét gondozza a Kalligram kiadónál, úgy tartja, hogy ő volt a korszak legnagyobb irodalomtörténésze, aki nem csupán az irodalomban, de a képzőművészetben és a zenében is nagyon tájékozott volt. A kiadóvezető felidézte, hogy Szegedy-Maszák eredetileg az angol irodalomban szeretett volna elmélyedni, de végül rájött, hogy egy irodalmár csakis a saját nyelvi közegében érvényesülhet igazán. A tanár urat a Kosztolányival való találkozása fordította a magyar irodalom felé, s innentől kezdve sorra készítette el tanulmányait, monográfiáit. A rendszerváltás után először írt monográfiát Márai Sándorról, akit akkor Magyarországon nem igazán ismert az olvasótábor, lévén, hogy betiltott szerzőnek számított. Foglalkozott még Ottlikkal, Kemény Zsigmonddal, Kosztolányi Dezsővel, és egyéb esztétikával kapcsolatos problémákkal. Nagy tisztelője és barátja volt a szintén nemrégiben elhunyt Eszterházy Péter, akivel betegségük idején folyamatos kapcsolatban álltak. Eszterházy halála mélyen megrázta Szegedy-Maszákot, aki végül ugyanabban a kórházban halt meg 2016. július 24-én.

Szegedy-Maszák Mihályt munkásságáért Alföldi-díjjal, A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével, Széchenyi-díjjal, illetve Nemes Nagy Ágnes-esszédíjjal is kitüntették.

Forrás: compara.hu, wikipedia.hu, webradio.hu