Ismeretterjesztés az anyanyelven túl is

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) és az Anyanyelvápolók Szövetsége (ASZ) közös sajtótájékoztatóján ismertették a Magyar Nyelv Hetének műsorfüzetét, majd két kötet a közönség elé tártak, végül a két szervezet 25 éve megkötött szerződését is megújították.

A TIT székházának dísztermében Balázs Géza professzor úr, az Anyanyelvápolók Szövetségének alelnöke méltatta Beke József Arany-szótárát. A háromkötetes szótár februárban látott napvilágot. Beke József 8 éven keresztül napi 8 órában foglalkozott Arany-versekkel. A közel 5 kg-os szótár nagy segítség lehet az Arany-rajongók, kutatók és irodalomtörténészek munkájához.

Még egy jeles kötet is, ahogy a sajtótájékoztatón fogalmaztak „a nemzet asztalára” került, méghozzá Pécseli Király Imre: Bevezetés a retorikába két könyvben című alkotása, amely a legelső Magyarországon született retorikával foglalkozó könyv magyar fordítása. Adamikné Jászó Anna professzor méltatta a könyvet, illetve annak fordítóját Constantinovitsné Vladár Zsuzsát. A könyvet a latin eredetivel Adamik Tamás professzor vetette egybe. A kötet meghatározó írásként szolgál a retorika-tanításban, a bevezetésben ajánlás is szól Magyarország iskoláinak.

A bemutatók után Juhász Judit, az ASZ elnöke és Prof. em. Hámori József, a TIT elnöke aláírásukkal megújították a két szervezet együttműködési megállapodását.