Újítások a magfizika területén

Egy fizikusokból álló nemzetközi kutatócsoport, amely az atomok protonjait vizsgálja, olyan kísérleteket kíván lefolytatni, amelyek bebizonyítanák, hogy a protonok szerkezete – bizonyos körülmények között – megváltoztatható. Ha sikerül igazolni a feltevést, több korábbi fizikai kísérlet eredményét újra kell majd értelmezni.

Az Egyesült Államokban kísérletező kutatócsoport egyik tagja, Anthony Thomas, az ausztrál Adelaide-i Egyetem kutatója a kiadott sajtóanyagban elmondta: a magfizikában is újszerűnek hat a gondolat, hogy a protonok belső struktúrája bizonyos körülmények között megváltozhat. A hozzám hasonló kutatók keresik a bizonyítékot erre a belső változásra, mely számos következetlenséget magyarázna az elméleti fizikában – tette hozzá.

Minden atom magjában jelen van egy vagy több proton. A modern részecskefizika standard modelljében a protont még kisebb részecskék, kvarkok építik fel, utóbbiak közti erős kölcsönhatást a gluonok közvetítik. Jelen állás alapján az atommagban lévő protonok szerkezete ugyanolyan, mint a szabadon lévőké. A probléma a kvantum-színdinamikával van, vagyis azzal az elmélettel, ami a kvarkok és gluonok közötti interakciókat írja le. A teória szerint az atommag protonjai bizonyos energiaszinteken elméletileg megváltozhatnak. Ezt az elméletet azonban mostanáig nem igen lehetett tesztelni, viszont a fejlesztéseken átesett virginiai Thomas Jefferson Nemzeti Gyorsítóberendezés alkalmasnak bizonyult.

Ha az atommagot elektronnyalábbal lőjük, akkor a kimenő elektronok miatt mérhető lesz az energiakülönbség és ezáltal az állapotváltozás – mondta Thomas, akinek már van pár biztosnak tűnő tippje arra, hogy mi lesz a tesztek végkimenetele.

A feltevés igazolása a mindennapi életre vajmi kevés hatással van, ugyanakkor a magfizikát és elméleti fizikát alaposan megváltoztatná, több korábbi kísérlet eredményét is máshogy kéne szemlélni. A végleges konklúzió levonására azonban egyelőre várni kell.

forrás: origo.hu
kép: flickr.com