A kombinatorika új iránya és a tudás földrajza – Junior Prima Díjjal elismert ELTE-s tudósok

A Magyar Tudományos Akadémián 2015. november 26-án két fiatal ELTE-s kutató is átvehette a Junior Prima Díjat magyar tudomány kategóriában: Csikvári Péter, a TTK Matematika Intézetének adjunktusa a matematika, Gyuris Ferenc, a TTK Földrajz- és Földtudományi Intézetének adjunktusa pedig a földrajztudomány területén végzett munkájáért részesült elismerésben. A díjakat Lovász László, az MTA elnöke, Németh Lászlóné, a Miniszterelnökség államtitkára, és Nagy Csaba, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. vezérigazgatója adta át.

A Prima Primissima Díjat 2003-ban alapították a magyar tudomány, művészet és kultúra erősítésére, fejlesztésére. A hozzá kapcsolódó Junior Prima Díjat 2007-ben adták át először, azzal a céllal, hogy a jövő meghatározó személyiségeinek adjon jelentős ösztönzést. Az idén díjazott Csikvári Péter 1984-ben született és 2007-ben diplomázott az ELTE-n matematikusként, majd 2011-ben szerezte meg a doktori fokozatot. Fő kutatási területe az extremális és algebrai kombinatorika. 2010-től oktat a TTK Számítógéptudományi Tanszékén, három éven keresztül volt a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet fiatal kutatója, jelenleg pedig az amerikai Massachusetts Institute of Technology alkalmazott matematika instruktora. A díjra Pálfy Péter Pál akadémikus, az MTA Matematikai Tudományok Osztályának elnöke jelölte.

images

Csikvári Péter kutatásai új színt visznek a magyar matematika legsikeresebb ágába, a kombinatorikába. Jelentős, új eredményeket ért el ezen a területen algebrai módszerek felhasználásával. Gráfok spektrumával kapcsolatban igazolta Nikiforov sejtését. Eredménye már tankönyvekben is szerepel (A. E. Brouwer–W.H.Haemers, Spectra of Graphs, Springer–Verlag, 2012), módszerét a szakirodalomban Kelmans–Csikvári transzformáció néven említik. Szakmai körökben jelentős visszhangot váltott ki nagy átmérőjű, egész spektrumú gráfokat szolgáltató konstrukciója is. Dolgozatai olyan vezető nemzetközi szakfolyóiratokban jelentek meg, mint a European Journal of Combinatorics, a Combinatorica vagy a Journal of Algebraic Combinatorics. Csikvári Péter kiemelkedő tehetségű és nagy szorgalmú tagja a fiatal magyar matematikus generációnak. A nagy hagyományú magyarországi kombinatorikai iskolán belül egy új irányban ért el nemzetközileg magasan jegyzett eredményeket, aminek köszönhetően a világ egyik vezető egyetemén, a Massachusetts Institute of Technology matematikai tanszékén dolgozhatott két évig posztdoktorként. 2010-ben hazatért, hogy világszínvonalú kutatásait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Matematikai Intézetében folytassa tovább. Emellett nagy odaadással vesz részt a következő matematikus generáció képzésében is.

 

Az 1985-ös születésű Gyuris Ferenc 2008-ban végzett okleveles geográfusként, 2012-ben szerezte meg a doktori fogokozatot a Heidelbergi Egyetem Földrajzi Intézetében, főbb kutatási területei a területi egyenlőtlenségek, a szocializmus és posztszocializmus földrajza, a tudás földrajza, valamint a földrajztudomány története. 2008-tól oktat a TTK Regionális Tudományi Tanszékén, a díjra Peter Meusburger szeniorprofesszor, a Heidelbergi Egyetem korábbi prorektora, valamint Surján Péter egyetemi tanár, az MTA doktora, az ELTE TTK dékánja jelölték.

images (1)

 

Gyuris Ferenc életkorához mért kutatói teljesítménye rendkívüli, több mint negyven publikációja jelent meg öt nyelven (magyar, angol, német, kínai, orosz), több külföldi országban, számos tudományos konferencián adott már elő, eddig tizenegy alkalommal hívták meg vendégelőadónak külföldi kutatóintézetekbe és egyetemekre. Három Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA) projektrészvételt is magába foglaló kutatómunkája mellett egyetemi oktatói tevékenysége is kiemelkedő. Gyuris Ferenc vizsgálódásainak értékét még inkább emeli, hogy a külföldön szerzett ismereteket itthon kamatoztatja és adja tovább hallgatói számára, miközben aktív szerepet vállal hazánk nemzetközi megismertetésében és a hazai geográfia kapcsolatrendszerének építésében. Doktori disszertációja nemzetközileg egyedülálló, a geográfia, a tudományszociológia, a közgazdaságtan és a politológia határmezsgyéjén mozgó munka, amely a térbeli egyenlőtlenségek kutatástörténetének merőben új elméleti és módszertani szempontok szerint elvégzett kritikai elemzését adja.

 

Az idei díjazottakról erre a linkre kattintva olvashattok bővebben, a korábbi évek díjazottjainak kategória szerinti listáját pedig itt nézhetitek meg.

 

Forrás: elte.hu, primissima.hu

Képek forrása: mfb.hu