Szakkollégiumi körrkép: Bibó István Szakkollégium

Szakkollégiumokat bemutató cikksorozatunk ötödik részében a Bibó István Szakkollégiummal ismerkedhettek meg.

A Bibó István Szakkollégium az ELTE egyik legrégebbi szakkollégiuma, mely a 2013/2014-es tanévben ünnepelte alapításának 30. évfordulóját. Kezdetektől meghatározó vonása, hogy hallgatói mindig többet, mindig mást akartak, mint amit a hivatalos egyetemi képzés nyújtani tudott. Többet és mást: ez ma az egyetemen szerzett elméleti jellegű tudást kiegészítő gyakorlatias, illetve specifikus oktatást, összetartó baráti közösséget és számtalan más lehetőséget jelent. Az 1983-as hivatalos alapítás is ebben a szellemiségben zajlott, máig is megmutatkozik szakmai, közösségi és egyéb programjaik megvalósításában.

A szakkollégium működése

A Szakkollégium működése a szakmaiság, közösségiség és társadalmi felelősségvállalás hármas pillérrendszerére épül. A hallgatók szakmai tevékenységüket műhelyekhez csatlakozva végzik, a közösség életét pedig a stábok szervezik. A stábok munkáját az operatív irányításért felelős Választmány fogja össze. A Választmány tagjai választmányi elnök és a stábvezetők, akik a szakkollégium életének különböző területeit a közösség tagjaival együtt szervezik. A legfontosabb döntéseket a hallgatók a félévente 3-4 alkalommal megtartott közgyűléseken hozzák meg.

Szakmaiság

A hallgatók az egyetemi tudást elmélyítő, valamint a szakmai specializációt elősegítő kurzusokon vehetnek részt, tutori dolgozatot írhatnak az általuk választott, érdeklődési körüknek megfelelő terület kutatási eredményeit összegezve és szakmai gyakorlaton tehetik próbára felkészültségüket. Minden félév kezdetekor szakmai tervet készítenek, ismertetve elképzeléseiket és vállalásaikat, valamint beszámolnak előző féléves tapasztalataikról a műhelyvezető oktatóknak a Műhelyülésen.

Lehetőség van úgynevezett orientációs alkalmakon is részt venni, mely segítséget nyújt az érdeklődési terület megtalálásában, a későbbi karrierút megválasztásában. A szakkollégisták az elmúlt évek során többek között az Alkotmánybíróságon, a Külügyminisztériumban, az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Egyesületnél, a Gazdasági Versenyhivatalban, a Horváth és Társai DLA Piper Ügyvédi Irodában, a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker  & Mckenzie Ügyvédi Irodában, a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Irodában, az Andrékó Kistellar Ügyvédi Irodában és az Oppenheim Ügyvédi Irodában tettek látogatást.

IMG_1305

Műhelyrendszer

A hallgatók a Civilisztika Műhelyhez, a Közjogi Tudományok Műhelyéhez, a Büntetőjogi Műhelyhez, a Nemzetközi és Európai Jogi Műhelyhez, valamint a Politikatudományi Műhelyhez csatlakozhatnak. A műhelyeket elismert oktatók és szakemberek vezetik, munkájukat a már végzett hallgatókból álló mentorok, valamint diákmentorok segítik. A műhelyek felelősek a kurzusok, tutori dolgozatok és szakmai gyakorlatok megszervezéséért, az oktatókkal való kapcsolattartásért, a kurzusok kiegészítéseként vitaesteket és előadásokat, valamint konferenciákat szerveznek.

Szakmai eredmények

A Szakkollégium tehetséggondozó műhely. Tagjai évről évre kiemelkedő teljesítményt nyújtanak különböző hazai és nemzetközi versenyeken. A 2013 tavaszán megrendezett XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián 10 bibós ért el helyezést és részesült különdíjban. Az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán rendezett tanulmányi vetélkedőkön, perbeszédversenyeken rendre ők érnek a dobogó legmagasabb fokára. A 2014. évi Philip C. Jessup Moot Court perbeszédversenyen bibós taggal induló kari csapat 15. helyezést ért el, és szinte mindig részt vesz bibós versenyző is az ICC Mediációs Versenyen.

Az elmúlt évek során több kutatócsoport is alakult a hallgatók részvételével, melyek vizsgálati tárgya például az új Polgári Törvénykönyv, a távközlési piacliberalizáció és a 2014-es országgyűlési választások voltak. A kutatómunka eredményeit tartalmazó dolgozatok kötetben jelentek meg. A szakkollégisták és a nevelőtanárok közreműködésével elkészült Kiss Daisy: A polgári per titkai című könyvének hatályosított és átdolgozott kiadása, mely a HVG ORAC Kiadó gondozásában 2014. őszén jelent meg. Saját, “házon belüli” kiadványuk a hallgatóknak publikációs lehetőséget biztosító Bibó Jog-és Politikatudományi Szemle.

Közösségiség

A Bibóban számtalan közösségi program színesíti a mindennapokat. A Kultesten például az arra motivált szakkollégisták zenei produkcióikkal, saját szerzeményeik felolvasásával mutatkoznak be, de közös reggelik, vacsorák, filmklub szervezésére is rendszeresen sor kerül. Már hagyomány, hogy bibós csapat is versenyez a Jogászfoci bajnokságon, de más sportversenyeken is lelkesen indulnak. Számos tradicionális, évről évre visszatérő programot tartanak számon, például az újonnan felvettek estjét, a “Harkály’s Night”-ot, az őszi Öregbibós Találkozókat vagy az Ötödéves búcsúztatót, a Mikulás napi ajándékozást és a tavaszi-nyári vizsgafelejtő kirándulásokat. Egyetlen tanév végén sem feledkeznek meg  a bibós Hálaadásról, melyen egyetemi és szakkollégiumi oktatóiknak mondanak köszönetet munkájukért, támogatásukért, ahogy a bibós diplomák és a Harkály-díj átadásáról sem.

IMG_2135

Társadalmi felelősségvállalás

A Szakkollégium harmadik pillére a társadalmi felelősségvállalás. A bibósok minden évben megrendezik az Állampolgári Nevelési Tábort, melynek keretében több napon keresztül 13-14 éves diákok részére oktatnak állampolgári ismereteket, alapvető jogi és közgazdasági fogalmakkal ismertetve meg őket szemléletes példákon, játékos feladatokon keresztül, interaktív órák keretében. Ezen túlmenően a kollégium tagjai a NANE munkatársaival együttműködésben felállították az elsősorban hátrányos helyzetű anyákat segítő Jogsegélyszolgálatot, melynek keretében egy anyaotthon lakói jogi problémáinak megoldásában nyújtanak segítséget végzett jogászok és szakértők segítségével.

Bibó Coaching Program

A Coaching Program elsődleges célja a jelenlegi és volt szakkollégisták közötti személyes kapcsolatteremtés, szakmai orientáció, a jogászi vagy politológusi hivatás megismertetése. A programban coachként a jogászi-politológusi hivatást gyakorló, a szakkollégisták számára szakmai fejlődésük terén útmutatást nyújtó alumnuszok vesznek részt. A mentoráltak betekintést nyerhetnek a szakma gyakorlati oldalába, megismerhetik a bíróságok, ügyvédi irodák, minisztériumok működését.

Együttműködés más szakkollégiumokkal

A Bibó alapítása óta részt vesz a Szakkollégiumi Mozgalomban – melynek célja a szakkollégisták közösségtudatának erősítése, közös szakmai programok, konferenciák és táborok szervezése, az egyes szakkollégiumok közötti közvetlen kapcsolatfelvétel megteremtése -,  egyik megalkotója a Szakkollégiumi Chartának és aktív tagja a Szakkollégiumok Egyeztető Fórumának.

Felvételi

Évente kétszer hirdetik meg felvételi eljárásukat az ELTE ÁJK első- és másodéves, nappali tagozatos jogász-és politológus hallgatói számára. Jelentkezni CV és motivációs levél benyújtásával lehet. Az első, írásbeli fordulón a jelentkezőknek logikai és érvelési készséget mérő feladatokat kell megoldaniuk, míg a második fordulón egy megadott téma alapján beszélgetnek a kar oktatóiból álló bizottsággal. Ezután a továbbjutók a felvételi táborban vitakörökön és más programokon vehetnek részt, végül a tízperces beszélgetésen bizonyíthatják rátermettségüket. A felvételi lebonyolítására a szakkollégisták minden félévben saját tagjaik közül választják meg a Felvételi Bizottságot, az ő feladatuk a felvételivel kapcsolatos programok koordinálása és a felvételi döntés meghozatala is.

További információt és aktualitásokat a szakkollégium honlapján, a felvételi blogon és a Facebook-oldalán találtok.

Ezzel az ELTE szakkollégiumait bemutató sorozatunk végére értünk. Az szakkollégiumi-körkép további részei a hivatkozásokra kattintva érhetőek el:  Illyés Sándor Szakkollégium, az Eötvös József Collegium, Bolyai Szakkollégium, Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]