A Történeti Kollégium tovább működik

Az egyetemi képzésben az a legjobb, hogy mindig lehet a képzésből hiányzó képzéseket pótló képzéseket szervezni… Kezdve az önképzőköröktől a TDK-szemináriumokon keresztül a szakkollégiumokig. Egy szak sem úszhatja meg a pluszképzést. Ennek bizonyítéka a Történeti Kollégium is.

Bár nevében kollégium, mégse keressünk házszámot, a Történeti Kollégium ugyanis tulajdonképp egy önképzőkör, amelyet lelkes és buzgó hallgatók alapítottak 2002-ben. A cél egyszerű és nagyszerű, de legfőképp nemes: rendszerezett formában korszerű és elmélyült történeti ismereteket nyújtani, no, és tutorálás formájában segíteni a tudományos munkába belebonyolódó hallgatókat. Az egész a Történeti Antropológia Program keretében indult (1991-ben Klaniczay Gábor és Gerő András vezényletével), amely „nem szakos” képzésként az antropológia és a társadalomtudomány szemszögéből főként a társadalomtörténetre és az új kultúrtörténeti irányzatokra igyekezett hangsúlyt helyezni.

Ezt a programot vitte tovább a Történeti Kollégium, megspékelve a fent említett tutorálási rendszerrel. Ennek lényege a hallgató gyakorlati segítése (kurzusok kiválasztása, stb.) mellett az egyéni kutatómunka terelgetése, illetve adott szaktekintélyekkel való kapcsolatok segítése. Mindemellett pluszkurzusok is vannak félévente, ez persze nem is kérdés, hiszen egy valamirevaló önképzőkör már nem lehet meg enélkül.

És bár a Történeti Antropológia Program 2010-ben megszűnt, a Kollégium töretlenül folytatja munkáját. Hogy milyen sikerrel, és hogy pontosabban mit is jelent a társadalomtudomány szemszögéből vizsgált történelem, azt jól mutatják elhangzó előadásaik témái. Olyan társadalomtörténeti vagy mikrotörténeti szempontból megfogott témákat találhatunk, mint például: Bűn, Pokol, Szenvedés: Társadalom és félelmek a késő középkori képi források tükrében vagy éppen A Kádár-korszak “termelési hőse” – A műszaki értelmiség érvényesülési lehetőségei és színterei a hatvanas évek magyar nagyjátékfilmjeiben. A Kollégium tízedik születésnapjára rendezett konferencián pedig a Társadalmi konfliktusok történetiségét járták körül. A soron következő előadásukat november 9-én Molnár Dávid tartja, melynek témája: Roanoke, Anglia elveszett telepesei. Tehát mint láthatjuk, a Történeti Kollégium – ahogy azt ők maguk is írják: „tovább működik”…