Kitüntetéssel avatják doktorrá

Promotio sub auspiciis Rei Publicae kitüntetéssel avatják doktorrá Hoffmanné Szalay Zsófiát, a Kémiai Doktori Iskola doktorjelöltjét 2011. november 18-án az ELTE Magna Aulájában.

Az egyetem rektori előterjesztését követően, a köztársasági elnök határozata alapján Hoffmanné Szalay Zsófia Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae kitüntetéses doktori címben részesült. (A hatályos felsőoktatási törvény értelmében Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae kitüntetéssel avatható doktorrá az a személy, akinek a középiskolában és a felsőoktatási intézményben, valamint a doktori képzésben folytatott tanulmányai során a teljesítményét mindig a legmagasabbra értékelték, továbbá a doktori fokozatszerzési eljárás során is kiemelkedő teljesítményt nyújtott.) Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a díjazott középiskolai tanulmányai során, a 9. évfolyamtól kezdődően az év végi bizonyítványában, és az érettségi bizonyítványában minden jegye jeles, szorgalmának értékelése pedig példás. Ezen felül az osztott képzésben alap- és mesterszakon vagy az egységes, osztatlan képzésben végzett tanulmányai során letett összes kötelező vizsgája is jeles érdemjegyű. Végezetül pedig a doktori tanulmányai során letett kötelező vizsgáinak eredményei szintén jeles osztályzatúak, továbbá doktori szigorlatának minősítése summa cum laude. A doktori védésen nyújtott teljesítményét pedig a meghatározott értékelési rendszerben a legmagasabbra értékelték. A Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae kitüntetéses doktorok avatásukkor a Magyar Köztársaság címerével ellátott, 8 g súlyú és 14 karátos aranygyűrűt kapnak. Hoffmanné Szalay Zsófia középiskolai tanulmányait a budapesti Szent István Gimnáziumban végezte. 2002-ben a hollandiai Groningenben megrendezett Nemzetközi Kémiai Diákolimpián aranyérmet szerzett, majd még ebben az évben megkapta a Szent-Györgyi Albert Arany Emlékérmeta Magyar Kémikusok Egyesületétől. Tanulmányi és szakmai eredményei alapján több díjat is elnyert: 2006-ban és 2007-ben az ELTE TTK-n a Kar Kiváló Hallgatója, háromszoros köztársasági ösztöndíjasa. A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián különdíjban részesült. Diplomamunkájára elnyerte a Magyar Kémikusok Egyesületének Nívódíját is. Kutatási területe az NMR spektroszkópia. „Dinamikus NMR spektrumok szimulációjának elmélete és gyakorlata csatolt spinrendszerekben” című doktori értekezését 2010 novemberében védte meg

Kellner Gergely
ELTE Online

Fotó: http://www.flickr.com/photos/scubasteveo/