ÉRDEMRENDDEL TÜNTETTÉK KI KISS ÁDÁM PROFESSZORT, A BEAC EGYKORI ELNÖKÉT

Dr. Kiss Ádám kiváló munkáját az ELTE vezetése az Eötvös Loránd Emlékérme kitüntetéssel ismerte el a 2013. szeptember 6-ai, az ÁJK dísztermében tartott ünnepségen.

Kiss Ádám fizikus professzor 8 évig volt elnöke a Magyar Egyetemi Sportszövetségnek, ezért a mostani elismerés a díjazott szerint az egész magyar egyetemi sportközösségnek is szól az elmúlt évek kitartó munkájának elismeréseként.

Az Európai Egyetemi Sportszövetség az Érdemrend (order of merit) elismeréssel azokat a személyeket díjazza, akik jelentősen hozzájárultak az európai egyetemi sport fejlődéséhez és népszerűsítéséhez. A díjazottakról a döntést az EUSA Végrehajtó Bizottsága hozza meg; az első érdemrendet 2007-ben ítélték oda. A nemeztközi díjátadó ünnepséget 2021. február 11-én online formában rendezték meg.

Prof. Dr. Kiss Ádám 1942. október 16-án született Budapesten. Az ELTE Természettudományi Karán 1965-ben szerzett fizikusi diplomát, azóta az Atomfizikai Tanszék munkatársa, hosszú időn át vezetője. 1976-ban szerzett kandidátusi fokozatot, 1989-ben lett a fizikai tudományok doktora, egy évre rá egyetemi tanár. Németországban, majd az Egyesült Államokban végzett kutatómunkát, 1974-ben megkapta a Gyulay Zoltán díjat, 1988-ban az MTA Fizikai Díját, 2005-ben a Simonyi Károly díjat. Az ELTE professzor emeritusa

A sporttal való kapcsolat végigkísérte életútját. 1958-tól hat éven át a BEAC-ban kosárlabdázott. 1990-1997 között az ELTE TTK dékánja, mely megbízatása alatt sokat tett az egyetem sportjáért. 1998-2002 között az Oktatási Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára, mely minőségében támogatta az egész magyar felsőoktatás sportját. Ebben az időszakban hivatalból tagja volt a Magyar Olimpiai Bizottságnak.

2009-2013 között a BEAC elnöke. Munkássága során a megfáradt ELTE – BEAC viszony helyreállítása mellett kötelezte el magát, melynek eredményeként jött létre stratégiai megállapodás az egyetemmel.

2012-2020 között a MEFS elnöke. Sokat tett a Hajós Alfréd Terv – az egyetemi sport fejlesztési terve – megvalósításáért és népszerűsítéséért. Vezetése alatt a MEFS csaknem teljesen ujjászervezte munkáját, miközben maradéktalanul megőrizte értékeit. Felsorolni is nehéz, csak a legkiemelkedőbb eredményeket is.

Rendezésben a Kiss Ádám vezette MEFS nem csak tervezte, de meg is valósította mindazt, ami hatáskörébe tartozott. 2013-ban elkészült a FISU által kiváló szakmaiságúnak minősített Universiade pályázat. Ezalatt a MEFS eleinte évente egy-egy, később már két-két világ-, illetve európai versenyt szervezett. Kiemelkedik a 2016-os miskolci Tájékozódási futó EVB, melyet a FISU „Az év EVB-jének” választott.

Kiss Ádám előrelátását dicséri, hogy a MEFS 2012-ben új alapokra helyezte az azóta világszinten is ebbe az irányba mozduló szabadidősportot. Létrejöttek és azóta országos hálózatba szerveződtek az intézményi sportirodák, 8 év alatt összesen közel 2 Mrd Ft EU-s támogatással. A MEFS aktívan részt vett a WHO Egészségfejlesztő Egyetemek programja hazai adaptációjában, a KKK-k egészségközpontú átalakításában, és fiatalos stílusú kampányainak fő üzenete: „Heti 3×45 perc mozgás megváltoztatja az életed” sokakhoz elért.