Eötvös: Férfias játékok

Minden eddiginél többen voltak kíváncsiak az ELTE Sport Évnyitójára. Fellendülőben lenne sportéletünk?

A Himnusz után Székely Mózes, a BEAC ügyvezetője köszöntötte az egybegyűlteket. Felidézte a három évvel ezelőtt megjelent 30 fős tömeget, egyben aggodalmát fejezte ki aziránt, hogy ha így megy tovább, jövőre a karzatra is szükség lehet. Röviden vázolta a közelmúlt szervezeti változásait – sportszervezés összpontosulása, operatív tevékenységek átadása a hallgatóknak – majd át is adta a szót a megnyitó vendégeinek.

Nem a Váci utcában…

2010 után ismét elhangzott Eötvös Loránd 1891-es rektori beszédének egy részlete: „Nem a Váci utcában találhatja meg a tanulóifjúság mulatságának saját otthonát; foglalja le hegyeinket akár a Bakonyig kirándulásainak, a Rákos mezejét játékainak, és  a Duna habjait evezősversenyeinek. Itt, barátok közötti versenyekben, mulatva fogja megszerezni az ifjú azt a kincset, amely férfivá avatja: az akarat erejét, a kitartást a küzdelemben.” A BEAC alapítóját ezúttal nem Kiss Ádám, hanem Karácsony András, az ELTE rektorhelyettese idézte. A BEAC elnökének így be kellett érnie a klasszikus „ép testben ép lélek” fordulattal, amit ezúttal interpretált is. „A rendszeres mozgás a szellem felfrissítésén és az időbeosztás képességének javításán keresztül járul hozzá a tanulmányi eredményekhez” – tudtuk meg Kiss Ádámtól.

A két BEAC-os felszólaló feltűnően sokat beszélt a múltról. Kiss Ádám a ’90-es évek elejétől mostanáig tartó terméketlen időszakot kárhoztatta, mikor is a BEAC megszűnt az ELTE sportklubja lenni, sőt, egy időben gyakorlatilag semmi köze nem volt az egyetemhez. Szepesi Ádám, a BEAC volt magasugrója Mikszáthot is meghazudtoló, anekdotikus beszédében saját karrierjének példáját állította az ifjúság elé. A müncheni olimpiát is megjárt Szepesi a dicső múltat a sok szempontból lehangoló jelennel vetette egybe, megemlítette a rendszeresen mozgó egyetemisták alacsony számát, de felrótta az ELTE-nek a fizetőssé tett testnevelés órákat és a testnevelők képzetlenségét is. Karácsony András és Kalina Gergely jövőbeli támogatásokról biztosította a BEAC-ot és az ELTE sportközösségét. Az EHÖK elnök beszédének érdekessége az volt, hogy elismerte, mikor legutóbb állt a Sportévnyitó közönsége előtt, még nem mérhette fel az egyetemi sport valódi súlyát. Az azóta elért sikerek ébresztették rá e terület erejére és jelentőségére.

Van-e válság? Válság nincs!

Többek között a BEAC melletti műfüves labdarúgópályák felépülése és a kollégiumi focipálya terve mondatta azt Kalina Gergellyel, hogy az egyetemi sport a válság ellenére nincs válságban. Sőt! A 33 sportösztöndíjas elég a hallgatók és minden egyetemi polgár sportjának megszervezésére. Kiss Ádám is optimistán zárta köszöntő beszédét, várva, hogy belátható időn belül felavathassuk a BEAC hatodik olimpiai bajnokát. Mint elmondta, a 2012-es nem lesz szükségszerűen rossz év a klub számára, a belső átszervezésekkel és az új szemlélet meghonosításával finanszírozhatóvá tehető a működés. 2013-ra ugyanakkor még borúsabb kilátásokat olvasott ki a gazdasági folyamatokból, így biztosak egyelőre csak abban lehetünk, hogy a BEAC és az ELTE vezetői minden tőlük tehetőt megtesznek a sport fellendítése érdekében. A gyakorlat válaszol majd arra a kérdésre, hogy ez mire elég a mai gazdasági környezetben.

Az eredmények azonban már a jelenben is fényesek, ezt tükrözi a 10 kiosztott Jó tanuló – Jó sportoló ösztöndíj, melynek nyertesei az atlétikától az íjászatig minden elképzelhető sportágban megtalálhatók. Díjat kaptak a legdolgosabb sportszervezők is, Simon Gábor BEAC ifjúsági elnök külön kiemelte Pulay Szilvia (aerobik) és Molnár Ágnes (hastánc) munkáját, akik sokat tettek a női sportért, ezzel is ellensúlyozva Eötvös 120 évvel ezelőtti, némileg patriarchális szemléletet tükröző kijelentését. Végül az egyetemi és egyéb országos versenyeken kimagasló eredményeket elért diákok neveit hallhatta a nézősereg. Csak ámultunk és bámultunk, ha az összes kiváló sportolónk megjelent volna, talán idén is szükség van a karzatra, mi pedig aligha tudtunk volna minden díjazottat egyetlen fényképbe sűríteni. A távolmaradók nyilván akkor is a pályán rótták a köröket/hosszokat, mikor az évnyitó publikuma kiáradt a jogi kar folyosójára, pezsgő, pogácsa és süti mellett bonyolódjon kötetlen beszélgetésbe.

Az esemény képgalériájáért kattints!

Teczár Szilárd
ELTE Online

Fotók: Müller András

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]