Jó tanuló – Jó sportoló ösztöndíj 2011.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata pályázatot írt ki
„Az ELTE Jó tanuló – Jó sportoló” cím elnyerésére.

A pályázat célja:

– a hallgatók ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,

– a fair-play szellemének ápolása,

– az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés,

– ELTE-s identitás megerősítése

– a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.

A pályázók köre:

ELTE-s hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik még nem lépték túl a 16. aktív félévüket. Kivételt képeznek azok a hallgatók, akik jogviszonyukat az Egyetemmel 2011. szeptemberben létesítették.

A beadás feltételei:

· Legalább első osztályú országos szintű sportversenyen való részvétel (beleértve az egyetemi

országos bajnokságokat is)

· ELTE-s hallgatói jogviszony

· Az előző két aktív félévben legalább 25 teljesített kredit

Sporteredmény:

A 2010. március óta elért eredmények számítanak az idei kiírásban. A pályázaton csak a Nemzeti Sportszövetség által regisztrált sportági szakszövetségek által képviselt sportágak nevezését fogadják el. A regisztrált sportági szakszövetségek listája megtekinthető a Nemzeti Sportszövetség honlapján (www.nssz.hu).

A sporteredmények igazolására – a verseny szintjétől függően – kizárólag az alábbi szövetségek,

bizottságok által kiállított igazolások másolatai fogadhatók el.

A világ- és Európa-bajnokságokról, olimpiai eredményekről szóló igazolást a megfelelő országos

sportági szakszövetség, a Magyar Sakkszövetség, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Magyar

Olimpia Bizottság, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége állíthatja ki.

Országos bajnokságokon elért eredményeket a Magyar Sakkszövetség, a Magyar

Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége, a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége valamint – az

általuk szervezett versenyek tekintetében – az említett országos sportági szakszövetségek

igazolhatják.

Tanulmányi kritériumok:

Az előző két aktív félévben teljesített min. 25 kredit.

Egyéb, többletpontot érő igazolások:

· tudományos eredmény (verseny, TDK, publikáció, konferencia),

· igazolás, bármilyen médiumtól, hogy a pályázó ELTE-s felirattal jelent meg, vagy egy

interjúban megemlíti, hogy ELTE-s

A kötelezően leadandó dokumentumok

· Sporteredmények igazolása

· Tagsági igazolvány másolata

· Leckekönyv másolata

· Szakos oktató ajánlása

· Önéletrajz

· Motivációs levél

Az elnyerhető támogatás:

Adott kiírásban legfeljebb öt hallgató díjazható, az ösztöndíj elnyerése pénzjutalommal jár.

A kért mellékletek nélkül vagy hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen!

A határidőn túl beérkezett pályázatokat az Értékelő Bizottság elutasítja!

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 15.

A pályázatot elektronikus úton a sport@ehok.elte.hu címre kell leadni.

Az elismerésben részesülő díjazottakat külön is értesítik, s egyben meghívót is küldenek részükre.

„Az ELTE jó tanuló – jó sportolója” cím díjátadó ünnepségét 2011. november utolsó hetén rendezik.

Egyéb információk:

www.ehok.elte.hu; www.elteonline.hu /sport

A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információt a kari sportreferensektől illetve az

EHÖK irodájában lehet kapni.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]