Tehetséggondozás az ELTE-n – a hallgatók szemével

Az ELTE Tehetséggondozó Tanács az ELTE keretein belül megvalósuló tehetséggondozás jó gyakorlatairól, eredményeiről és a továbbfejlődés fő kérdéseiről, esetleges akadályozó tényezőiről szóló konferenciát rendez. A Tanács egyúttal pályázatot is hirdet Egyetemünk hallgatói számára…

A pályázaton részt vehet minden, az ELTE-vel hallgatói jogviszonnyal rendelkező jelenlegi és volt egyetemi hallgató, valamint az ELTE gyakorlógimnáziumaiban jogviszonnyal rendelkező középiskolás hallgató.

A konferencia időpontja: 2015. április 7. (kedd)

Helyszíne: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)

A konferencia délutáni programján workshopok keretében tekintik át a hallgatók tehetséggondozásban szerzett tapasztalatait és javaslataikat. Az – előreláthatólag összesen nyolc – workshop első részében a tehetséggondozás kiemelt témaköreire fókuszálva, három-három hallgató tartja meg előadását. A hallgatók kiválasztása a jelen pályázat alapján történik. Az előadások 6-8 perc terjedelműek, amelyekre előre felkért, a tehetséggondozásban jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező szakértők reflektálnak. A workshopok második részében moderátor vezetésével a résztvevők beszélgetése következik az előadásokban elhangzott felvetésekből kiindulva.

A konferencián elhangzottakat kötetben is tervezik megjelentetni.

Pályamunkát az alábbi témakörökben lehet benyújtani:

 • Mi vonzott a tehetséggondozásban?
 • Tömegképzés és tehetséggondozás
 • Hallgatói és oktatói kezdeményezés szerepe a tehetséggondozásban
 • Közösségi élmény a tehetséggondozásban
 • Miért jelentkeztem tutorial képzésre?
 • Miért jelentkeztem a honorácior rendszerbe?
 • Amit megtaláltam a tudományos diákköri munkában/ szakkollégiumban/ tutori képzésben/ honorácior rendszerben, és amit nem
 • Mi vonz a kutatásban?
 • Miért írtam TDK dolgozatot?
 • Miben különbözik a szakmai munka a tudományos diákkörben és a szakkollégiumban?
 • Ha én dönthetnék, az alábbi módon támogatnám a tehetséggondozást az egyetemen
 • Milyen tényezők akadályozzák a tehetséggondozást?
 • Milyen együttműködéseket látnának szívesen a középiskolások az egyetemistákkal?

A pályázókat arra kérik, hogy pályázati anyagukban mutassák be, hogy az általuk választott témában milyen kérdéseket, jó gyakorlatokat, fejlesztési javaslatokat elemeznének a workshopon tartandó előadásukban.

Pályadíjak

A kiválasztott pályázók könyvutalványban, illetve könyvjutalomban részesülnek.

Az előadások megtartására kiválasztott hallgatók előadásai a konferenciakötetben publikálásra kerülnek.

Pályázati anyagok beküldési határideje: 2015. február 26. 12:00 óra

A pályamunkákat a Tehetséggondozó Tanács alábbi e-mail címére várjuk:

tehetseggondozotanacs@elte.hu

A pályázaton közösen, legfeljebb két fő által írt munkával is részt lehet venni.

A pályázatok terjedelme legfeljebb 500 szó lehet. Egy pályázó több témakörben is benyújthatja pályázatát, ebben az esetben is témakörönként legfeljebb 500 szó a pályázati anyag terjedelme. A pályamunkákat magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatokat az alábbi adatok feltüntetésével együtt (vagy a mellékelt pályázati űrlap kitöltésével) kell benyújtani:

 • név
 • neptun kód (amennyiben a pályázó egyetemi képzésen vesz részt)
 • oktatási intézmény (kar, gyakorló gimnázium)
 • a tehetséggondozási forma, amelyben részt vesz/vett
 • e-mail elérhetőség
 • telefonszám

A pályázatokat az ELTE Tehetséggondozó Tanácsának konferenciaszervező munkacsoportja bírálja el.

A pályázókat 2015. március 2-ig értesítjük az elbírálás eredményéről.

A pályázati űrlap IDE kattintva érhető el!