Tanulmányíró pályázat a Jogi Karon

Tanulmányíró pályázatot hirdet az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke.

A Tanszék az alábbi két kép alapján várja a tanulmányokat, a képekhez kapcsolódó bármely témában benyújtható pályamű. Terjedelmi megkötés van, lábjegyzetekkel és irodalomjegyzékkel együtt maximum 15.000 leütést várnak.

A pályázaton csak az ELTE ÁJK hallgatói vehetnek részt. A pályaműveket a majttdk@gmail.com e-mail címre várják, a leadás határideje április 20. A munkákat a tanszék oktatói és demonstrátorai bírálják el.

Amellett, hogy az első két helyezett könyvcsomaggal gazdagodik, publikációs lehetőségnek sem utolsó a pályázat, hiszen a legjobbnak ítélt tanulmányok megjelennek a Joghistória című folyóiratban. A kiválasztás során elsősorban a szakmai színvonalat, az olvasmányosságot és a tananyagon túlmutató felhasznált irodalmat veszi figyelembe a zsűri.

Ha felmerült bennetek kérdés a pályázattal kapcsolatban, keressétek dr. Képessy Imre szakvezető oktatót a kepessy.imre@ajk.elte.hu címen.

 

Forrás: https://www.ajk.elte.hu/hir?id=NW-569

Kép: irodalom21.hu