„Színháztudományra szükség van” – a Színház és néző konferenciáról

A Doktoranduszok Országos Szövetségének Filozófia- és Irodalomtudományi Osztálya Színház és néző címmel rendezett konferenciát március 8–án és 9–én az ELTE BTK-n. Az eseményen doktoranduszok és elismert szakmabeliek előadásai is elhangzottak, Eugenio Barba híres gondolatát körüljárva: „a színház mint művészet legfőbb alapanyaga a néző és előadó/performer közötti energia/viszony”.

A konferenciát 2017. szeptemberében kezdte el szervezni László Laura, Máté Zsófia, Pintér Géza és Szuperák Alexandra. A felhívásra több mint negyvenen jelentkeztek izgalmas előadástervekkel, a szervezők legtöbbjüknek lehetőséget is biztosítottak a szereplésre. Az absztraktok beérkezése után hamarosan kialakult az eredetileg egynaposra tervezett, de végül kétnapossá kibővült Színház és néző konferencia végleges programja. A rendezvényen hét szekcióban tartották meg előadásaikat a résztvevők. A plenáris előadók és szekcióvezetők az ELTE, a PTE, a BBTE és az SZFE oktatói voltak. Minden szekciót negyedórás vita zárt le, melyen a közönség tagjai megoszthatták egymással észrevételeiket, s feltehették az előadókhoz intézett kérdéseiket.

Helyszínül az A épület Kari Tanácsterme szolgált, ahol már csütörtök reggel megjelentek az érdeklődők. A konferenciát Pintér Géza szervező és Dr. Sonkoly Gábor dékán nyitotta meg, aki elmondta, hogy szerencsés a témaválasztás, mivel módszertanilag is új kihívások érik a bölcsészettudományokat. A dékán úr fontosnak tartja a színháztudományi képzés jelenlétét a karon, és támogatni fogja a mesterképzés létrehozását is.  Kiemelte az egyetemi színpad felélesztésének tervét, ehhez pedig szükséges az, hogy legyenek színháztudománnyal foglalkozó fiatalok. Hozzátette, a bölcsészettudomány szempontjából a művészettörténeti képzés és annak interpretálása egy igen fontos kitörési terület lehet.

konf5

A konferencia első szekciója, a Színház és részvétel egyetemünk oktatója, Dr. Darida Veronika plenáris előadásával, a Nézőprovokációval kezdődött. Az előadót saját bevallása szerint már régóta foglalkoztatja a színház és néző viszonyában felmerülő botrányok kérdése. Kell-e, hogy a színházban botrányok essenek? Végül elmondta, hogy a színháznak mindig feladata a provokáció, de nem hatásvadász eszközökkel kell ezt elérnie, hanem igaz és valós pillanatokkal. Ezt követően Dr. Golden Dániel beszélt a részvételi színházról, majd Patonay Anita a nézői pozíció változását vizsgálta az 1970-es és ’80-as évek gyerekszínházi előadásaiban, összehasonlítva a Gyermekjátékszín és a Térszínház működését. Szemessy Kinga a közösségi táncelőadásokról, Bakk Ágnes pedig az immerzió fogalmáról és az immerzív színházi előadásokban fellelhető nézői attitűdlehetőségekről adott elő. Az első szekció része volt Máthé Tekla Noémi online színházi közvetítésekről, Boronkay Soma a magára hagyott nézőről, illetve Kecskés Nóra a Nyitott Kör Egyesület Kötéltánc című produkciójáról szóló elemzése is.

A Színház és társművészetek I. szekcióban a vezető dr. Cseporán Zsolt és Sápi Edit előadásai által a színházművészet jogi hátterébe is betekintést nyerhetett a hallgatóság. Dr. Nagy Julianna A drámai néző/olvasó címmel adott elő, végül a szekciót Bagdi Sára és Mezei Emese szobrászati tárgyú előadásai zárták.

A Színházszociológia I. szekciót az ELTE oktatója, Dr. Imre Zoltán vezette, Szabó Attila, Dr. Sirató Ildikó, Dr. Szabó Zsófia, Dr. Farkas László, Dr. Tóth Eszter Zsófia és Varga Kinga előadásaival. A szekció keretein belül egy kerekasztal-beszélgetést is rendeztek a témában, melyen Dr. Demeter Júlia, Dr. Imre Zoltán és Dr. Simon Balázs vett részt.

konf4

A pénteki program a Dr. Demeter Júlia vezette Színház és társművészetek II. szekcióval kezdődött, melyen belül Juhász Gabriella, Tóth Enikő, Sarok Ildikó, Cseicsner Otília és Végvári Viktória adott elő magyar és határon túli színházak jelentős korszakairól.

Az ezt követő Színházszociológia II. és Színház és interkulturalitás szekciónak is a BBTE-ről érkező Köllő Csongor volt a szekcióvezetője, előbbiben Béres Zsuzsa, Baluja Petra, Kovács Alexandra, és Dr. Simon Balázs, utóbbiban Doma Petra, Pintér Géza, Suplitz Emőke, Szuperák Alexandra és Bíró Árpád Levente előadásai vettek részt.

A konferenciát az SZFE-s Patonay Anita vezette Színészi játék szekció zárta, Pálla Orsolya, Bihari Viktória, Hajnal Márton, Mátravölgyi Dorottya és Lips Adrián, Antal-Bacsó Borbála, illetve Adamovich Ferenc előadásaival.

A Doktoranduszok Országos Szövetsége egy igen érdekes és hasznos konferenciát tudhat maga mögött, melynek résztvevői előadásaikkal rámutattak a színház és a néző kapcsolatának sokféleségére és sokrétűségére. A rendezvényen elhangzott előadásokból konferenciakötet készül, melynek megjelenésére várhatóan ez év végén kerül sor.

Képek: Doktoranduszok Országos Szövetsége – Filozófiatudományi Osztály