Pályázz, és tanulj külföldi egyetemen!

Az ELTE hallgatócseréről szóló intézményi kétoldalú együttműködései alapján a 2018/2019-es tanévre pótpályázat került kiírásra a hallgatók számára. Valamelyik külföldi partneregyetem 2018/2019-es tanévének őszi és/vagy tavaszi félévi részképzésére van lehetőség jelentkezni.

A hallgatók tandíjmentes – a partnerintézményektől függően egy vagy két szemeszter időtartamú – részképzésekre pályázhatnak. A kiválasztott pályázók a partneregyetemre jelölés lehetőségét nyerik el, a Nemzetközi Iroda által továbbított pályázatokat a partnerintézmény hagyja jóvá.

Általában a jelölt hallgatóknak önállóan is jelentkezniük kell a partneregyetem által meghatározott módon, de a jóváhagyás módja intézményenként eltérő. A sikeres pályázóknak erről a Nemzetközi Iroda küld tájékoztatást.

Bár az ELTE és a partneregyetem ösztöndíjat nem biztosít, azok a hallgatók, akik a jelenlegi pályázaton elnyerték a partneregyetemre jelölés lehetőségét, pályázhatnak a Campus Mundi felhívására. Az ösztöndíj akár Európán kívüli partneregyetemeken való részképzéshez is támogatást nyújt.

A program segítségével a hallgatók akár a magyar átlagbérek kétszereséből is gazdálkodhatnak, a legalacsonyabb ösztöndíj is havi 200 ezer forint, Európán kívüli tanulmányok esetén pedig 350 ezer forint. Emellett az itthoni tanulmányi ösztöndíj, a szociális támogatás és az egyéb juttatások továbbra is járnak a hallgatóknak, és bizonyos esetekben igényelhető útiköltség-hozzájárulás, a rászoruló hallgatók pedig havi 35 ezer forint kiegészítő támogatásra is számíthatnak.

A Campus Mundi-ösztöndíj lehetővé teszi, hogy a hallgatók nélkülözés nélkül élvezhessék a külföldön töltött szemesztereket. A program résztvevői az egyetem teljes jogú hallgatóiként minden diákkedvezményben részesülnek, illetve a helyi diákokra vonatkozó szabályok szerint munkavállalásra, illetve diákhitel igénylésére is van lehetőség.

campusmundi2

A pályázatra az Eötvös Loránd Tudományegyetem alap-, mester- vagy doktori képzésen tanuló hallgatói jelentkezhetnek. A levelező tagozatos hallgatóknak érdemes ellenőrizniük a kiválasztott egyetem honlapján a hallgatócserére vonatkozó követelményeket, mivel ez a képzési forma nem minden intézmény esetében elfogadott.

A pályázható partnerintézmények neve, azok képzési szintjei és területei már elérhetőek a 2018-as őszi és a 2019-es tavaszi félévre is. A pályázatban csak egy intézmény megjelölésére van lehetőség. A képzési szintnek és tudományterületnek megfelelő egyetem kiválasztása a hallgató feladata, ehhez a partneregyetem honlapját és kurzuskínálatát szükséges átnézni.

A pályázati anyag részeként egy példányban csatolni kell a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot (elérhetőek az ELTE honlapján), egy angol nyelven kiállított igazolást az elvégzett tanegységekről (ez a Tanulmányi Hivataltól igényelhető), illetve egy 1-2 oldalas angol nyelvű motivációs levelet. A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be Ehrenberger Dóra részére az alábbi címre: dora.ehrenberger@rk.elte.hu.

A pályázat benyújtási határideje a 2018-as őszi félévre: 2018. április 13., a 2019-es tavaszi félévre pedig: 2018. augusztus 31.

Fontos észben tartani, hogy bár a külföldi részképzésnek feltétele a jelölés, a nyertes hallgatóknak jelentkezniük kell a külföldi partneregyetemen is. Ennek határideje egyetemenként eltérő. Az érdeklődőknek ajánlott tanulmányozni a partnerintézmények honlapját a képzésekkel kapcsolatos részletekért, az adott egyetem által támasztott tanulmányi és nyelvi követelményekért (például több ázsiai egyetem csak bizonyos típusú és szintű nyelvvizsgát fogad el, illetve magas tanulmányi átlagot vár el).

Kétoldalú együttműködés keretében a felsorolt partnerintézményeken kívül több európai egyetemre is lehet jelentkezni külföldi részképzésre. A hallgatókat arra kérik, külön érdeklődjenek, amennyiben európai partneregyetemre kívánnak pályázni. Az Erasmus+-ban szereplő országok esetében érdemes az Erasmus+ programot választani, mivel az ösztöndíjat is biztosít.

A pályázat beadására lehetőség van passzív hallgatói jogviszony esetében is, azonban a kiutazás szemeszterében aktív jogviszonyra van szükség.

A Campus Mundi-ösztöndíjról további tudnivalók olvashatók az ELTE honlapján, a pályázatról pedig további információ szerzésére Ehrenberger Dóránál van lehetőség (e-mail-cím: dora.ehrenberger@rk.elte.hu, telefonszám: +36 1 411-6500/1387).

Képek: kiemelt: justbewitty.com; studyportals.com

Forrás: elte.hu, tka.hu