Ujvári János diplomadíj-pályázat

A szellemitulajdon-védelmi tudás bővítése érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pályázaton elnyerhető díjat létesített végzős hallgatók részére.

Mi ez a pályázat?
Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit.

Ki pályázhat?
Alap- és mesterképzésben részt vevő, az őszi félévben tanulmányaikat befejező hallgatók.

Meddig lehet pályázni?
A pályázati szándék regisztrálásának határideje: október 24.
A pályázat elkészítésének határideje: 2018. február 27.

Milyen kategóriák vannak?
 szabadalom / használatiminta-oltalom
 védjegyoltalom
 formatervezésiminta-oltalom
 szerzői jog
 a szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe

Az egész szakdolgozatnak a fenti kategóriák valamelyikéről kell szólnia?
Nem. A pályázaton egy minimum 10 oldal terjedelmű dolgozattal lehet nevezni, melyben a végzős hallgató a választott diplomamunka-, illetve szakdolgozati témának szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel, illetve olyan szak-/diploma dolgozattal, melynek fő témája a szellemitulajdon-védelem. A pályázatok értékelésénél a két megközelítési mód egyforma elbírálás alá esik.

Mekkora összeget kapnak a nyertesek?
Minden kategóriában külön fognak nyerteseket hirdetni, az első helyezett 150 000 Ft-ot, a második 125 000 Ft-ot, a harmadik 100 000 Ft-ot kap.

Milyen témájú dolgozatok nyertek eddig?
Néhány díjazott a korábbi évekből:
 Ádám Flóra Julianna (PPKE): A szabadalmak és védjegyek joghatósági és alkalmazandó jogi kérdései az Európai Unió szabályozási rendszerében
 Baksay-Nagy György (ELTE): A formatervezési minta védelme különös tekintettel az autóipari dizájnvédelemre
 Mádi Xénia (BME): Automata sörfőző gépre vonatkozó felhasználói igények felmérése
 Gubicz Flóra Anna (PPKE): A fényképek szerzői jogi védelme a digitális korban

Hol lehet bővebben olvasni a pályázatról?
Az SZTNH honlapján.
Mikor írják ki újra ezt a pályázatot?
A tavaszi félév elején.

forrás: elte.hu, sztnh.gov.hu
kép: csomor.hu