Nemzetközi szintű elemző közgazdászképzés az ELTE-n

Idén kezdte 10. tanévét az ELTE közgazdaság-tudományi képzése, amely továbbtanulási és karrierszempontból Magyarország piacvezető képzése a közgazdaságtani területen.

De mi is az a közgazdaságtan? A médiából tájékozódó átlagember sokszor nem valós képet alkot a közgazdaságtanról. Néhány ilyen tévhit: a közgazdaságtan egy ideológia, a kapitalizmus szószólója. Mások szerint egy nem létező tudomány, mert feltevései (homo oeconomicus, a racionális, önérdekkövető ember) valóságidegenek. Megint mások úgy gondolják, hogy matematikai képletekkel nem írhatóak le társadalmi folyamatok.

De mi is a valóság? A közgazdaságtan társadalomtudomány a szónak abban az értelmében, hogy emberi döntésekkel és azok interakcióival foglalkozik. A közgazdászok lényegében társadalmi-gazdasági folyamatokat modelleznek matematikai módszerekkel. Tehát ez a tudományág egy módszertan, gondolati rendezőelv, „szemüveg” a világ jelenségeinek megértéséhez néhány egyszerű alapelvből kiindulva. A közgazdászok célorientált emberi döntések következményeit vizsgálják szűkös erőforrások függvényében. Empirikusan megfigyelt társadalmi-gazdasági jelenségekre keresnek magyarázatot. A bennük lévő általánost keresik, logikai konstrukciókat, modelleket építenek, melyek helyességét valós adatokon tesztelik más elméletekkel szemben.

eltecon1

A közgazdaságtan (economics) tehát egy elméleti tudomány. Nem azonos az ELTE-n is elindult üzleti (business) tudományokkal, amelyek inkább gyakorlatiasabb képzést adnak. Ez az elhatárolódás olyan, mint a fizika és a mérnöki tudományok, vagy a biológia és az orvostudományok különbsége. „Az üzleti szakembert Pete hasonlatával úgy kell elképzelni, mint a fociedzőt, aki azon dolgozik, hogy nyerjen a csapata, a közgazdászt pedig inkább úgy, mint aki a játékszabályokat alakítja úgy, hogy például legyenek nézők, ne legyen bunda, mindenkire azonos feltételek vonatkozzanak, azaz, hogy az egész focitársadalom összességében a lehető legnagyobbat nyerje.” Vagy másképp fogalmazva: az üzletemberrel analóg személy az autóvezető, és a közgazdásszal analóg személy a közlekedési rendszer megtervezője.

Az ELTE innovatív szemléletű alkalmazott közgazdaságtani alapképzésének legnagyobb erénye a kiscsoportos oktatás, mert a közgazdaságtan szigorú logikai struktúráinak elsajátításához intenzív tanulásra van szükség.  A maximum 30 fős létszám lehetővé teszi a személyre szabott oktatást és a közvetlen hallgató-oktató kapcsolatot. Kevés olyan szak van Magyarországon, ahol ennyire megközelíthetőek az oktatók, mint itt. Az őszi félév táborral kezdődik, és minden félév közös sörözéssel zárul, melyeken általában több tanár is részt szokott venni. A képzés nemzetközi standardokhoz igazodik, a nyugati egyetemeken oktatott tankönyvekből tanulhatsz, ezáltal ugródeszka a legkiválóbb hazai és külföldi közgazdasági elemző mesterképzésekre. A szak kis létszámából fakadó további előnye a jó légkör és az inspiratív közösség. A tanterv úgy van felépítve, hogy az egyes tantárgyak szigorúan épülnek egymásra, amely a kiváló angolszász egyetemek jellemzője. Az angolszász jelleget mutatja a szak nevéből is fakadó alkalmazásorientált szemlélet (amely szilárd elméleti alapokra épül) és a csoportos projektmunkák, házi feladatok is. A társadalomtudományi beágyazottságot erősíti a választható tantárgyak sora.

eltecon2

A mesterképzés után alapvetően kutatóként, elemzőként és tanácsadóként lehet elhelyezkedni. A elteconos diploma belépő olyan munkahelyekre, mint a MOL, a Telekom, a jegybank, a minisztériumok, az MTA Közgazdaságtudományi Intézete, vagy olyan think tankek, mint például a Budapest Intézet vagy a Hétfa.

Felvételi előtt állóknak azt tudom tanácsolni, amit Szőke Bálint alumnus mondott, hogy az a képzés lehet a jó döntés, ahol általános ismereteket és képességeket tanulhat az ember, hogy később sokféle szakterületen tudja használni ezeket. Továbbá olyan legyen a szak, ahol alacsony költséggel tudj sokféle életút közül választani. Aki hasonlóképpen gondolkodik, annak tudom ajánlani az ELTECON-BA képzését. A friss alumni-felmérés azt mutatja, hogy a végzettek 20%-a ELTE gyakorlóiskolából jött a szakra. Keressétek ősszel induló középiskolás versenyünket és májusi piknikünket a lágymányosi campuson!

Források: kozert.co.hueltecon.hueltecon.huszexikozgaz.huelteonline.hufacebook.com/eltecon/index.huyoutube.comyoutube.com

Kiemelt kép, kép: eltecon.hu