Beiratkozási kisokos gólyáknak

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemre felvételt nyert elsőéves alap- és osztatlan, valamint mesterképzésben részt vevő hallgatók beiratkozása augusztus 22-től szeptember 9-ig tart. Nézzük, mikre van szükséged a beiratkozás lezavarásához!

Az elsőévesek személyes beiratkozása a Neptunban történt elektronikus regisztrációt követően karonként zajlik, amelyben a tanulmányi hivatalok és a hallgatói önkormányzatok munkatársai segédkeznek. A beiratkozásra minden, az adott kar által előírt dokumentumot magaddal kell vinned – amennyiben ezt elmulasztod, nem tudsz beiratkozni. A beiratkozási lap két példánya (amelyen szerepel az állami ösztöndíjas képzésben való részvétel feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozat, amennyiben állami ösztöndíjas képzésre nyertél felvételt), az adatkezelési nyilatkozat, az állami támogatásban felhasznált félévekről szóló nyilatkozat, valamint az Alumni-tagsággal kapcsolatos szándéknyilatkozat a Neptunból egyetlen gombnyomással kerül kinyomtatásra. Ezen papírok mindegyikét ki kell töltened és alá kell írnod.

Állam és Jogtudományi Kar
Időpont: szeptember 4–6.
Helyszín: ÁJK B épülete – 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10–12.
Iratok, amelyeket hiánytalanul kell benyújtani:
– az eredeti érettségi bizonyítvány(ok) és oklevel(ek) vagy azok közjegyző által hitelesített másolatait, illetve 1 db fénymásolatot,
– ha van, akkor a nyelvvizsga-bizonyítványt és annak fénymásolatát,
– 1 db igazolványképet (a fénykép hátuljára rá kell írni a nevet és a születési dátumot!),
– a beiratkozási lapot,
– a személyi igazolványt,
– egy nyilatkozatot az állami támogatással korábban igénybe vett félévekről.

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar
Időpont: augusztus 30. – szeptember 7.
Helyszín:
– nappali tagozatos alapképzés esetén: 1097 Budapest, Ecseri út 3. „A” ép. 202.
– levelező alapképzés esetén: 1097 Budapest, Ecseri út 3. „C” ép. 107.
– levelező alapképzés Nyíregyházán: Nyíregyházi Egyetem, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B
– nappali tagozatos és levelező mesterképzés: Nyíregyházi Egyetem, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B
Iratok, amelyeket hiánytalanul kell benyújtani:
– az eredeti érettségi bizonyítvány(ok) és oklevel(ek) vagy azok közjegyző által hitelesített másolatait, illetve 1 db fénymásolatot,
– ha van, akkor a nyelvvizsga-bizonyítványt és annak fénymásolatát,
– 1 db igazolványképet (a fénykép hátuljára rá kell írni a nevet és a születési dátumot!),
– a beiratkozási lapot,
– a személyi igazolványt,
– a tajkártyát.

A Kar tanévnyitó ünnepsége 2017. szeptember 6-án (szerdán) 10 órakor kezdődik, melyre a nappali tagozatos BA képzésre felvett hallgatókat várják. Az ünnepségen az alkalomnak megfelelő öltözetben szíveskedjetek megjelenni! A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérik.

Bölcsészettudományi Kar
Időpont: augusztus 22–24.
Helyszín: ELTE BTK „A” ép. (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)
Iratok, amelyeket hiánytalanul kell benyújtani:
– az eredeti érettségi bizonyítvány(ok) és oklevel(ek) vagy azok közjegyző által hitelesített másolatait, illetve 1 db fénymásolatot,
– ha van, akkor a nyelvvizsga-bizonyítványt és annak fénymásolatát,
– 1 db igazolványképet (a fénykép hátuljára rá kell írni a nevet és a születési dátumot!),
– a beiratkozási lapot,
– a személyi igazolványt,
– egy nyilatkozatot az állami támogatással korábban igénybe vett félévekről,
– a tajkártyát,
– az Alumni-tagsággal kapcsolatos jelentkezési lapot,
– az adatkezelési nyilatkozatot,
– a lakcímkártyát,
– az adóazonosító kártyát,
– egy igazolást a saját névre szóló lakossági folyószámlaszámról.

A beiratkozás menete sorszámhúzás alapján történik. Sorszámhúzás: érkezési sorrendben (délelőtt: 8:00-tól 10:00-ig, délután: 13:00-tól 15:00-ig) a bejáratnál kihelyezett automatánál. A sorszámhúzás után előzetes tájékoztatást tartanak a Gombocz Zoltán teremben (fszt. 047-es terem). Ezt követően a beiratkozás a Kari Tanácsteremben történik. A bejáratnál elhelyezett kijelzőn tudjátok nyomon követni a sorszámokat.

Informatikai Kar
Időpont: szeptember 4–7.
Helyszín:
– nappali tagozatos alapképzés: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A Bolyai János terem (0-821.)
– esti tagozatos alapképzés és mesterképzés: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C Mogyoródi József terem (0-822.) és 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C Kőnig terem (0-311.)
– osztatlan tanári: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C 2-712.
– levelező mesterképzés: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, PC3-as labor
Iratok, amelyeket hiánytalanul kell benyújtani:
– az eredeti érettségi bizonyítvány(ok) és oklevel(ek) vagy azok közjegyző által hitelesített másolatait, illetve 1 db fénymásolatot,
– ha van, akkor a nyelvvizsga-bizonyítványt és annak fénymásolatát,
– 1 db igazolványképet (a fénykép hátuljára rá kell írni a nevet és a születési dátumot!),
– a beiratkozási lapot,
– a személyi igazolványt,
– egy nyilatkozatot az állami támogatással korábban igénybe vett félévekről,
– a tajkártyát,
– az Alumni-tagsággal kapcsolatos jelentkezési lapot,
– az adatkezelési nyilatkozatot,
– a lakcímkártyát,
– az adóazonosító kártyát,
– egy igazolást a saját névre szóló lakossági folyószámlaszámról,
– egy külön lapra nyomtatott elérhetőséget.

Az elsőéves hallgatók ünnepélyes eskütétele 2017. szeptember 5-én 9 órakor lesz a Gömbaulában (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, fszt.). Az eskütételen az alkalomnak megfelelő ruhában szíveskedjetek megjelenni! A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérik.

Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Időpont: szeptember 1–6.
Helyszín: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23–27. (aula)
Iratok, amelyeket hiánytalanul kell benyújtani:
– az eredeti érettségi bizonyítvány(ok) és oklevel(ek) vagy azok közjegyző által hitelesített másolatait, illetve 1 db fénymásolatot,
– ha van, akkor a nyelvvizsga-bizonyítványt és annak fénymásolatát,
– 1 db igazolványképet (a fénykép hátuljára rá kell írni a nevet és a születési dátumot!),
– a beiratkozási lapot,
– a személyi igazolványt,
– egy nyilatkozatot az állami támogatással korábban igénybe vett félévekről,
– az adóazonosító kártyát,
– egy igazolást a saját névre szóló lakossági folyószámlaszámról,
– a tb-kártyát.

A személyes beiratkozás sorszámhúzással, érkezési sorrendben zajlik.

Tanító- és Óvóképző Kar
Időpont: augusztus 28. – szeptember 2.
Helyszín:
– nappali tagozatos alapképzés és osztatlan képzés: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40., II. em. 200.
– levelező alapképzés: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40. I. em. 100.; 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40. I. em. 123.; 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40. II. em. 200.
– esti alapképzés: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40. I. em. 123.
Iratok, amelyeket hiánytalanul kell benyújtani:
– az eredeti érettségi bizonyítvány(ok) és oklevel(ek) vagy azok közjegyző által hitelesített másolatait, illetve 1 db fénymásolatot,
– ha van, akkor a nyelvvizsga-bizonyítványt és annak fénymásolatát,
– 1 db igazolványképet (a fénykép hátuljára rá kell írni a nevet és a születési dátumot!),
– a beiratkozási lapot,
– a személyi igazolványt,
– egy nyilatkozatot az állami támogatással korábban igénybe vett félévekről,
– a pályaalkalmassági vizsgálaton bemutatott egészségügyi nyilatkozat fénymásolatát,
– az adóazonosító kártyát, a tb-kártyát és azok fénymásolatait.

A beiratkozás sorszámhúzással, érkezési sorrendben zajlik.

Társadalomtudományi Kar
Időpont: szeptember 4–8.
Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, Konferenciaterem (–1.75.)
Iratok, amelyeket hiánytalanul kell benyújtani:
– a beiratkozási lapot,
– a tajkártyát (az eredetit és annak fénymásolatát is),
– az adókártyát (az eredetit és annak fénymásolatát is),
– a személyi igazolványt (az eredetit és annak fénymásolatát is),
– a lakcímkártyát (az eredetit és annak fénymásolatát is),
– az eredeti érettségi bizonyítvány(ok) és oklevel(ek) vagy azok közjegyző által hitelesített másolatait, illetve 1 db fénymásolatot,
– ha van, akkor a nyelvvizsga-bizonyítványt és annak fénymásolatát,
– 1 db igazolványképet.

A Kar tanévnyitó ünnepsége 2017. szeptember 6-án (szerdán) 12:30-kor lesz.

Természettudományi Kar
Időpont: augusztus 28–31.
Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.78., 79., 80., 81. és 82.
Iratok, amelyeket hiánytalanul kell benyújtani:
– a beiratkozási lapot,
– az eredeti érettségi bizonyítvány(ok) és oklevel(ek) vagy azok közjegyző által hitelesített másolatait, illetve 1 db fénymásolatot,
– ha van, akkor a nyelvvizsga-bizonyítványt és annak fénymásolatát,
– a személyi igazolványt (az eredetit és annak fénymásolatát is),
– a lakcímkártyát (az eredetit és annak fénymásolatát is),
– 1 db igazolványképet (a fénykép hátuljára rá kell írni a nevet!),
– a tajkártyát (az eredetit és annak fénymásolatát is),
– az adókártyát (az eredetit és annak fénymásolatát is).

Az elsőéves hallgatók ünnepélyes eskütétele 2017. szeptember 7-én 14 órakor lesz a Gömbaulában (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A). Az eskütételen az alkalomnak megfelelő öltözetben szíveskedjetek megjelenni! A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérik.

Savaria Egyetemi Központ
Időpont: szeptember 6–8.
Helyszín:
– nappali képzés: ELTE Savaria Egyetemi Központja, I. emelet Díszterem (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)
– levelező: ELTE Savaria Egyetemi Központja, „A” épület 16-os terem (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)

Forrás: elte.hu
Kép: pulsetoday.co.uk