„Semmit rólunk nélkülünk”

A hangzatos elv mozgatórugója, hogy az adott kérdéskör szereplői részt vesznek annak megvitatásában. Ilyen módon működő kurzus indul most az ELTE-n Támogatott lakhatás elmélete és gyakorlata cím alatt.

A tananyag alapját a PODIUM (Path of Deinstitutionalisation – Urgent Moves) Erasmus+ KA2 stratégiai partnerségi projekt adja, melyben a felsőoktatási ágazatot a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a Társadalomtudományi Kar részvételével az ELTE reprezentálja. Olvass tovább, ha most hallasz erről először!

365728-636190610546181732-16x9
A PODIUM projekt egy olyan tananyagot kíván létrehozni, amely a nagy létszámú intézmények felől a közösségi alapú lakhatási formák felé orientálja a figyelmünket. Ugyan a legtöbb partner egy közvetlenül érintett szervezet tagja, az ELTE inkább a jövőbeli gyógypedagógiai/fogyatékosságügyi és szociális szakemberekre fókuszál, akik (remélhetőleg) szerves részei lesznek majd a folyamatnak. A fejlesztés fontos motivációja még a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény hazai megvalósításának elősegítése, együttműködve a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsával, az ÉFOÉSZ Veszprém Megyei Egyesületével és az FSZK Nonprofit Kft-vel. Mielőtt azonban kitérnék a kurzus részleteire, érdemes tisztázni a támogatott lakhatás fogalmát.
Ha az életkor, egészségügyi állapot, szociális háttér, esetleg ezek valamely kombinációja miatt rászoruló személy(ek)ről az alapszolgáltatások keretein belül nem tudnak gondoskodni, akkor a (személyre szabott) szakosított ellátási formák valamelyikében helyezik el az érintetteket. A támogatott lakhatás a szakosított ellátási formák egyike. Igényelhetik fogyatékos személyek, pszichiátriai gondozottak, valamint szenvedélybetegek is. Biztosítja számukra a lakhatást, az önálló életvitel fenntartását (ennek segítése érdekében a mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt), valamint a közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtást. Dióhéjban ennyit, de ha részletes információkra vágysz, itt megtalálod azokat: http://info.kezenfogva.hu/szolgaltatasok/23634 .
És hogy hogyan is dolgozza fel a kurzus ezt a rendkívül komplex témát? Innovatívan. Egyrészt mert reformpedagógiai eszközökkel dolgozik (például kooperatív tanulás, projektmódszer), másrészt pedig a már emlegetett inkluzív módszer (semmit rólunk nélkülünk) adaptálásával. A gyakorlatban ez ekképpen valósul meg: a témában érintett személyek participatív oktatótársként vannak jelen – így a kurzus egyik követelménye, hogy a hallgatói csoportok működjenek együtt egy ilyen oktatóval.
Három participatív oktatótárs vesz részt a projektben, közülük ketten a tapolcai KULCS program jóvoltából támogatott lakhatási szolgáltatást vehetnek igénybe (korábban nagy létszámú intézmények lakói voltak); egyikük pedig családban él. A KULCS program szakmai vezetője is rengeteget tett a projekt megvalósulásáért, és oktatóként is részt vesz benne. Tapasztalatai révén bátran mondhatjuk, hogy a kurzus biztos gyakorlati alapokon nyugszik. Az oktatók között továbbá lesznek jogászok, szociális munkások, kutatók – mi meríti ki az interdiszciplinaritás fogalmát, ha nem ez?
HeaderImage-1
A kurzus négy pilléren alapszik, kiegészülve egy módszertani bevezetővel:
– Önrendelkezés- és önállóéletvitel-mozgalom
– Emberi jogi modell és empowerment
– Támogatott lakhatási szolgáltatások
– Szakmai szerepértelmezés a támogatott lakhatásban

Mindegyik témában elmélyülhetnek majd a hallgatók, hiszen problémafelvetéssel, vitákkal, csoportmunkával, irodalomjegyzékkel és szöveggyűjteményekkel lesznek segítve munkájuk során. A végcél egy kreatív csoportos projekt elkészítése a támogatott lakhatás témakörében.
Ha szeretnél egy olyan szemináriumon (is) részt venni, amely garantáltan érdekes és mozgalmas, vedd fel a Támogatott lakhatás elmélete és gyakorlata elnevezésű szabadon választható tárgyat a Neptun-rendszeren belül (kószám: NSZV-2052). Siess, már most túljelentkezésnek örvend a kurzus!

Források: bggyk.elte.hu, info.kezenfogva.hu
Képek: static1.squarespace.com, cdn.lynda.com, en.blog.symbaloo.com

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]