A legfontosabb papírok egyike: a nyelvvizsga (?)

A Diplomás Pályakövető Rendszer statisztikájából egyértelműen kiderült, hogy a magyar felsőoktatásban tanulók nagy része késleltetetten szerzi meg diplomáját. A kutatás 2010 és 2014 között zajlott: főként a már abszolvált főiskolás vagy egyetemista hallgatók diplomaszerzését vizsgálta.

Harminchárom felsőoktatási intézmény gyűjtött adatokat végzettjeiről és hallgatóiról. Az abszolutórium és a diplomaszerzés közti időszak kitolódás a végzettek egyharmadát érintette: legtöbbjük a csúszás okaként a nyelvvizsga papír hiányát jelölte meg.

A késleltetett diplomaszerzés alatt azt értjük, hogy ugyan a hallgató már teljesítette a tárgyait, megszerezte a megfelelő kreditmennyiséget – valaminek a hiányában mégsem szerezheti meg diplomáját. Az indok volt záróvizsga sikertelensége, szakdolgozat hiánya, családi nehézségek, munkahelyi gondok – ám a vezető mind közül (a kitöltők több mint 70%-a számára) a “nyelvvizsga-probléma”.
A felmérés további érdekes eredményének tekinthető az, hogy a magukat főállású diákként definiálók körülbelül 27%-a szerzi meg később a diplomáját, míg a főállású dolgozóknak csaknem 40%-a. Természetesen nem újkeletű az ebből származó következtetés: aki dolgozik az egyetem/főiskola mellett, nagyobb eséllyel csúszik.
A diploma megszerzésének kitolódása azonban nem feltétlenül akadálya a munkaerőpiaci kilépésnek, hiszen az érintett hallgatók nagy része már az abszolutórium megszerzésekor is dolgozott. Akadtak azonban olyan diákok is, akik ezt komoly nehézségként élték meg.

Források: eduline.hu, felvi.hu

Kimelt kép: mno.hu

 

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]