A Debreceni Egyetem vezetésével szemben az oktatók kiállnak a CEU mellett

A rektorhelyettes üdvözölte a kormány törvénytervezetét, de a hallgatók, oktatók, kutatók nyílt levélben jelezték, nem értenek egyet vezetőjük álláspontjával.

Mi, a Debreceni Egyetem alulírott polgárai (oktatói, kutatói, dolgozói és hallgatói) aggódva figyeljük azokat a fejleményeket, amelyek a Közép-európai Egyetem (CEU) magyarországi működését veszélyeztetik … – így kezdődik annak a nyílt levélnek a szövege, amit a Debreceni Egyetem oktatói és hallgatói fogalmaztak meg a CEU mellett, a kormány hirtelenjében elfogadott, kifejezetten a CEU-t támadó törvényével kapcsolatban.

A nyílt levélre a vezetőségtől függetlenül már csak azért is volt szükség, mivel az egyetem vezetése korábban egyáltalán nem állt ki a CEU mellett, sőt, üdvözölte a kormány szándékait.  Bács Zoltán, az egyetem kancellárja úgy nyilatkozott, hogy azt tartja korrektnek, hogy egyenlő feltételekkel jelenhessen meg mindenki a piacon, a magyar egyetemek ugyanis nemcsak egymással, hanem a világ egyetemeivel versenyeznek a hazai és nemzetközi hallgatókért. A CEU pedig versenyelőnyben van szerinte.

Az egyetem oktató, diákjai, dolgozói nyílt levelükben azt írják:

“A CEU mélyen beágyazódott a hazai tudományos életbe, értékes eleme a kutatási hálózatnak, és jelentős szerepet tölt be a magyar felsőoktatásban. Így léte, zavartalan működése a magyar tudományosság egészének és a Debreceni Egyetemnek is alapvető érdeke, mint ahogy az egyetemi autonómia normarendszeréhez, a kutatás függetlenségéhez és az oktatás szabadságához való ragaszkodás.

A CEU sorsa közvetlenül is érinti a Debreceni Egyetemet, hiszen közte és a DE számos egysége között intézményes kapcsolat működik, s az egyetem több oktatója és hallgatója a szakmai-tudományos együttműködés személyes szálainak sokaságával kapcsolódik hozzá. A CEU nemzetközi kapcsolatrendszere, kiváló könyvtára, hallgatóink párhuzamos képzéséhez (vagy továbblépéséhez) keretet adó nemzetközi tere, valamint a közös projektek és konferenciák a mi lehetőségeinket is bővítik.

Ezért kérjük Önt, Önöket, hogy kezdeményezzék: az Egyetem egésze, illetve egységeik intézményesen fejezzék ki a CEU melletti szolidaritásukat. Ezt követeli meg a Debreceni Egyetem nemzetközi és hazai jó hírneve, s a nyilvános kiállást erkölcsi kötelességünkké teszi a CEU-n dolgozó kiváló kollégáink, barátaink bizonytalan helyzete. Egyben arra is kérjük Önöket, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy a CEU zavartalanul működhessen tovább Magyarországon, hiszen a megindított projektek és együttműködések számunkra is hosszabb távú elköteleződést jelentenek.”

Érdemes megemlíteni, hogy a Kaposvári Egyetem is egyetért azzal, hogy a felsőoktatási intézmények jogi kereteit meghatározó Országgyűlés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény által biztosítsa az intézmények szabályszerű működését és a tiszta helyzeten alapuló versenyét – írták közleményükben.

Szerintük a felsőoktatási intézmények között valódi verseny van, ezért nagyon fontos annak tisztasága, az, hogy valamennyi felsőoktatási képzést hirdető intézmény azonos szempontok szerint legyen akkreditálva.

forrás: index.hu, hvg.hu