Értékes és motiváló beszéd az ELTE diplomaosztóján

A legtöbb karon mostanában tartják a diplomaosztókat, az ELTE Társadalomtudományi Karán például július 8-án volt az ünnepség, ahol Juhász Gábor, a Kar dékánja mondott beszédet a végzős hallgatóknak, a vendégeknek és a kollégáinak. Nem csupán a TáTK-s hallgatóknak érdemes megfontolniuk a tanácsait, gondolatait, hanem minden ELTE-s diáknak, minden jelenlegi és jövőbeli értelmiséginek. Juhász Gábor beszédét változtatás nélkül közöljük.

Tisztelt végzős diákjaink, kedves vendégek, kedves kollégák!

Szeretettel üdvözlöm önöket az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának diplomaosztó ünnepségén!

Erőfeszítései gyümölcseként a mai napon öt alap- és tizenegy mesterszakunk 342 hallgatója veheti át a társadalom- és a gazdaságtudományokban való jártasságát igazoló diplomáját, akik közül tizenkilencen kitüntetést érdemlően adtak számot tudásukról. Az öröm pillanataiban sem szabad megfeledkezniük arról, hogy a papír, amire diplomájukat nyomtatták, csak tudásuk pillanatnyi állapotáról tanúskodik: útravalónak megfelelő, de önmagában nem lesz elegendő ahhoz, hogy boldogulni tudjanak az életben. Ezért a diploma birtoklásánál fontosabbnak gondolom azt, ami e papír mögött rejlik, vagyis mindazt a tudást és készséget, amit az oktatás folyamatában igyekeztünk átadni Önöknek. 

A felvételi jelentkezéskor Önök közül valószínűleg többeket megszólított Karunk jelmondata: „Ha érteni akarod a világot”. Számot vetve a nálunk eltöltött évekről, a legtöbben Önök közül valószínűleg úgy érzik, hogy a világ túl bonyolult ahhoz, hogy meg lehessen érteni. Lehetséges, hogy Karunk jelmondata olyat ígér, amit szinte lehetetlen teljesíteni, vagyis ugyanúgy puszta reklámszlogennek minősíthető, mint azok a szövegek, amelyekkel nyugodt alvást biztosító mágnescsíkos csodapárnát, vagy két hét alatt a szalonnás-csülökpörköltes-somlói galuskás étrend feladása nélkül is drasztikus fogyást hirdető étrend-kiegészítőket kínálnak? Nem túl merész üzenet egy egyetemi kar részéről arra biztatni fiatal embereket, hogy törekedjenek a világ megértésére? Hiszek abban, hogy helyén kezelve azt, amit a körülöttünk lévő világ megismerésre való törekvés alatt józanul érteni lehet, ez a törekvés egyáltalán nem hiábavaló.Amit ennek jegyében adni tudtunk Önöknek, az nyilvánvalóan nem valamiféle végső tudás, inkább egyfajta eszközkészlet ahhoz, hogy miképp kezdjenek neki komplex társadalmi jelenségek vizsgálatának. 

Ismerősökkel beszélgetve, vagy éppen betelefonálós műsorokat nézve / hallgatva bizonyára személyesen is megtapasztalták már, hogy a társadalomtudományokhoz – csakúgy, mint a focihoz, a a művészetekhez, a nukleáris energiához  és ki tudja, még, mi minden máshoz – e kies hazában mindenki érteni vél. Így hát a különböző társadalmi jelenségekről gyakorlatilag bárki tud felmérést készíteni; a szegénység kezelésére majd’ mindenkinek van néhány jó ötlete, miként arra is, hogy miképp lehetne felvirágoztatni hazánk gazdaságát. E szemléletmód gyümölcseivel aztán nap mint nap szembesülhetünk: a rosszul választott mintán nem megfelelő kérdezési technikával végzett vizsgálatokra alapozott szolgáltatások előnyeivel már mindenki találkozhatott; a szociálpolitika elemi technikáinak ismerete nélkül hozott jóléti intézkedések áldásos hatásait családok ezrei a saját bőrükön érzékelik, a közgazdaságtani törvényszerűségek figyelmen kívül hagyásával hozott döntések következményeiről már nem is beszélve.

Az Önök nálunk szerzett szakmai tudása pontosan abban áll, hogy tisztában vannak ezekkel a veszélyekkela megfelelő módszerek, technikák és szakmai sztenderdek alkalmazásával képesek lesznek elkerülni azokat. Másként fogalmazva Önök a Társadalomtudományi Karon töltött idő alatt az itt megszerezhető tudás professzionális alkalmazóivá váltak – most átadandó diplomájuk éppen ezt igazolja.

Legyenek tudatában annak, hogy szakmai tudásukra hazai és nemzetközi szinten egyaránt szükség van és szükség lesz, hiszen Magyarország és Európa is olyan kihívásokkal néz szembe, amelyekre a társadalom- és gazdaságtudományokban felhalmozott tudás hiányában lehetetlen válaszokat találni. A globalizálódás, a klímaváltozás, a modern kori népvándorlás és mindezek társadalmi-gazdasági hatásai, az európai integráció további irányainak meghatározása, a jóléti államok átalakításának kényszere, a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése és a társadalmi kohézió csökkenése mind-mind olyan problémák, amelyek megoldása az Önök generációja számára is megkerülhetetlen lesz. A társadalomtudományokhoz értő szakemberek nélkül ezekre a kérdésekre nem lesznek, mert nem is születhetnek jó válaszok. 

Az Önök tudásának hasznosítása nélkül Magyarország megismételheti kudarcos évszázadát: megrekedhet félúton, vagy ami még ennél is rosszabb, ismét tévutakra térhet. Diplomásokként tisztában kell lenniük azzal is, hogy felelősségük nem fog megszűnni a magyar határnál; az Európai Unió teljes jogú polgáraiként szaktudásukkal az európai közösséget is gazdagítani, döntéseit pedig befolyásolni fogják. Hangozzék bármilyen fellengzősen is, az Önök szakmai tevékenységén nem csak Magyarország sorsa fog múlni, hanem Európa jövője is.

Kedves végzős hallgatóink!

Legyenek büszkék a diplomára, amit nálunk szereztek, és ne felejtsék, értelmiséginek lenni nem csupán magánügy, hanem közügy, a közösséggel szembeni kötelezettséget is magában foglaló létforma. Immár Önökön múlik, hogy az itt megszerzett tudást méltó módon használva lesznek-e ebben a hazában, akik tükröt tartanak, és olyan polgárok, akik hajlandók abba belenézni.

Jó egészséget, sikeres munkába állást, személyes életükben sok boldogságot kívánok Önöknek.

Forrás: tatk.elte.hu

Kép: ELTE TáTK Facebook-oldala