Rendezné a kollégiumok helyzetét a HÖOK

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) május 7-én, a Debreceni Egyetemen vitatta meg Közgyűlésén az következő időszak irányvonalit és fontos projektjeit. Napirendi pontjaik között szerepelt többek között a kollégiumok helyzetének reformja is.

A konferencia elsősorban a férőhelyhiányt, a túljelentkezést, a színvonaltalan szolgáltatásokat és az akadálymentesítés hiányát jelölte meg kiemelt problémaként. Gulyás Tibor, a hallgatói szervezet elnöke az MTI-nek adott nyilatkozatában közölte, hogy eddig már két felmérés is készült, hogy átfogó képet kapjanak a kollégiumok helyzetéről. A HÖOK jelenleg egy új felmérést tervez a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségével, hogy többlépcsős javaslatcsomag adjon választ a fennálló helyzetre. Az eddigiek szerint nyilvánvaló, hogy a jelenlegi jogszabályi keretek rendezésére, szolgáltatásfejlesztésre és kapacitásbővítésre is szükség van.

Tárgyalásra került továbbá a HÖOK külügyi stratégiája, az ösztöndíjreform és a hallgatói szolgáltatások területén szükséges szabályozási változások is. Gulyás Tibor prezentációjában ismertette annak a széleskörű országos felmérésnek az eredményét, melyet a HÖOK a hallgatói szolgáltatások területén végzett. A felmérés vizsgált részterületei a rendezvényszervezés, a diáktanácsadás, a karriertervezés, a lakhatás, a felsőoktatási étkezés, a kollégiumi lehetőségek és a campus szolgáltatások voltak.

Forrás: MTI, www.hook.hu
Kép: www.hook.hu