Egyetemünk legújabb pályázási sikerei

Lezárultak a Nemzeti Kulturális Alap kollégiumi pályázatai, amelyek nagyon kedvező eredményeket hoztak egyetemünknek: közel négy millió forintos támogatásban részesültek az ELTE oktató-kutatói. A Bölcsészettudományi Kar három, az Egyetemi Levéltár kettő, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar egy projektjét támogatták a különböző kollégiumok.

A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatának célja, hogy megújítsa és fejlessze a könyvkiadási tevékenységet, segítse a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozását. Ennél a kollégiumnál Vámosi Ágnes témavezető a PPK Oktatáselmélet Tanszék oktatója egy millió forintot nyert az „Innovatív pedagógusok és az iskola szakmai tőkéje” című könyv kiadására. A „Személynevek – névföldrajz – történelem. A Történeti magyar családnévatlasz térképlapjainak vallomása” című könyv, melynek témavezetője N. Fodor János egyetemi adjunktus (BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék) 900 ezer forintot nyert a kiadásra.

A Közgyűjtemények Kollégiumától közel 800 ezer forintot nyert két ELTE-s projekt. A Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázata támogatja azokat a levéltárakat, könyvtárakat és múzeumokat, amelyek feladatot vállalnak kultúra terjesztésében. A kollégium feladatának tekinti a könyvtári, levéltári és múzeumi szakterületek olvasó-, kutató- és látogatóbarát kulturális szolgáltatásainak fejlesztését, a három szakterületet egyaránt érintő közös projektek létrehozását. Itt az Egyetemi Levéltár Vajda Júlia által vezetett programja nyert a „Magyarországi diákok svájci egyetemeken és főiskolákon 1526–1919” című kiadvány megjelentetésére 380 ezer forintot. „A Győri Jogakadémia és a Püspöki szeminárium hallgatói 1770–1850” című forráskiadvány előkészítésére pedig 410 190 forintot nyert az Egyetemi Levéltár.

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégium, amely kulturális szempontból értékes művek létrejöttét támogatja 800 ezer forintot adott a Berzéte 2015/2016 Falukutató tábor megrendezésére és kísérő kiadvány megjelentetésére. A projekt témavezetője Deáky Zita habilitált egyetemi docens (BTK Néprajzi Intézet) „Psalterium redivivum: tanulmányi hét a középkori magyar zsolozsmáról” című könyv kiadását 500 ezer forinttal támogatja a kollégium, a témavezetője: Földváry Miklós István adjunktus (BTK Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék).

Gratulálunk a sikeres pályázásokhoz!

Forrás: elte.hu, nka.hu

Kép: stpaulsrochester.org

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]