Ismét felsőoktatási törvénymódosítások a láthatáron

Október 1-jéig volt lehetőség az oktatási törvényeket módosító tervezet véleményezésére. A módosító csomag említi az oktatásért felelős miniszter hatáskörét, a duális képzésben résztvevőket, a diákigazolványok előállítását, a szenátusok tagjait, a felsőoktatási intézményekből való kiválást, illetve az egyetemeket érintő változásokat is.

Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg az oktatási jogok biztosa hivatalának szervezeti és működési szabályait, illetve feladatait. Ezen kívül a felelős miniszter hatáskörébe fog tartozni a hivatal vezetője tevékenységének irányítása és juttatásainak megállapítása is.

A duális képzésben részt vevő hallgatók díjazásban részesülnek, amelyet a szakmai gyakorlóhely fizet, egyéb megállapodás hiányában. Az összeg legalább hetente a minimálbér tizenöt százaléka lesz.

A tervezet érinti a nemzeti köznevelési törvényt is, amennyiben a módosítás ezen pontja szerint a diákigazolvány előállításának határideje 45 nap, attól a naptól számítva, hogy az igénylés beérkezett a felelős szervhez.

A továbbiakban a szenátusok választott tagjai kizárólagosan személyesen láthatják el megbízatásukat, jogaik és kötelezettségeik át nem ruházhatóak, képviseletnek helye nincs. Megválasztásuk során pedig külön figyelmet kell szentelni a demokratikus elvek érvényesülésére.

Rögzítik a felsőoktatási intézményből való kiválás szabályozását is. Kiválás esetén az eredeti intézmény folytatja működését, míg a kiváló egység vagy új intézményként marad meg, vagy beolvad más felsőoktatási intézménybe. A valamely formában továbbélő egység az eredeti felsőoktatási intézmény jogutódja lesz.

A felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos változások két időponthoz köthetőek.

Az első etapban, 2016. január 1-től a következő változások lesznek:
– alkalmazott tudományok egyetemeként működik tovább az eddigi Budapesti Gazdasági Főiskola, a Dunaújvárosi Főiskola, és a Nyíregyházi Főiskola
– Budapesti Gazdasági Egyetemmé válik a Budapesti Gazdasági Főiskola
– a Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Egyetemmé alakul
– a Nyíregyházi Főiskola pedig Nyíregyházi Egyetem lesz

A változások második szakasza 2016. július 1-től lesz:
– a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola összeolvadásával megalakul a Kecskeméti Egyetem
– a Károly Róbert Főiskola és az Eszterházy Károly Főiskola összeolvadásával az Eszterházy Károly Egyetem is
– ez a kettő intézmény ugyancsak alkalmazott tudományok egyeteme lesz
– a Szent István Egyetemből kiválik az Állatorvos-tudományi Kar és Állatorvos-tudományi Egyetemként működik tovább

Forrás: eduline.hu

Kép: budapest.com

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]