„A munka megy tovább…” – megalakult az új ELTE HÖK kabinet

Július elsején zajlott le az ELTE HÖK Alakuló Küldöttgyűlése az ÁJK dísztermében, ahol megválasztásra került az EHÖK elnöke, Kiss Edina, illetve a szervezet alelnökei és az ELTE Press főszerkesztője.

A Küldöttgyűlést Zaránd Péter, az ELTE HÖK leköszönő elnöke nyitotta meg és vezényelte le. Az első napirendi pont az elnök és az alelnökök beszámolója volt. Zaránd Péter kiegészítette beszámolóját azzal, hogy már lezajlott az első operatív egyeztetés a gólyatáborokkal kapcsolatban, és elindult az egyetem gólyatábori kommunikációja.

Az elnökválasztás menetének elfogadása után Kiss Edinát jelölte minden részönkormányzat elnöknek. Az elnökjelölt megtartotta beszédét melyet egy idézettel kezdett az universitas eszme lényegével kapcsolatban. Hangsúlyozta az önvizsgálat, a bizalom és az őszinteség fontosságát. Az egység és a közös célok megvalósításához komoly, precíz munka szükséges. Ehhez az alapköveket már letetették az elődök, ezt az irányt kell folytatni. Beszédében kitért a szociális helyzetre is – megemlítve például, hogy az önköltséges hallgatók szociális helyzetéről nem rendelkeznek adatokkal, ez ügyben szükséges egy felmérés elkészítése. Bizonyos szakokon kevés az állami hely, ezért sok hallgató csak önköltséges formában tud tanulni. Olyan ösztöndíjak szükségesek, amelyekben az önköltséges hallgatók is részt vehetnek. Felszólalását a HÖK közös felelősségének hangsúlyozásával zárta.

Az elnökválasztás titkos, urnás szavazással történt. Az Ellenőrző Bizottság bejelentette, hogy érvényes és eredményes szavazás zajlott le, tehát Kiss Edinát megválasztották elnöknek 30 igen, 1 nem szavazattal.

Az elnök megválasztása után az alelnökök megválasztása következett. Elsőként Váry Dániel mutatta be gazdasági alelnöki pályázatát, őt a TáTK és a BGGyK HÖK jelölte, és ezt a jelölést szóban is megerősítették. Beszédében megköszönte a jelöléseket, Céljai között szerepel a jelenleg is stabil gazdálkodás működésének javítása és fejlesztése, egy hatékony gazdálkodás kiépítése. Fontosnak tartja, hogy a negyedéves beszámolók nyilvánosak legyenek, ezzel növelve a transzparenciát.

A TáTK HÖK jelölésével Lőrinczi Réka Gyöngyi pályázott a szociális alelnöki tisztségre. Kiemelte, hogy a szociális támogatások koncepciója átgondolásra szorul, melyet az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság egyhangúlag támogatott. Fontosnak tartja, hogy a Neptun kérvénykezelő felületével kapcsolatos igények összegyűjtésébe ne csak a szociális szakterület tisztségviselőit, hanem a hallgatókat is bevonja.

Külügyi alelnöknek Bencsik Gergőt jelölte az IK HÖK. Az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság és az ESN ELTE kapcsolatának tisztázását kiemelten fontosnak tartja, és együttműködési szerződést szeretne. Céljai között szerepel a mobilitási kedv növelése is, erre egy külön honlapot hozna létre, itt megtalálhatóak lennének a pályázatok, élménybeszámolók és a szakmai gyakorlati helyek listája is. Az Erasmus kiegészítő támogatással kapcsolatban átszervezné a pontrendszert is. A szakmai gyakorlatok fogadóhelyeivel kapcsolatban adatbázist hozna létre.
A tudományos alelnöki posztra Lados Tamás pályázott, őt a KolHÖK jelölte. Beszédében elmondta, hogy a meglévő törekvéseket, így például a diákköröket szeretné felkarolni. Elmondja, hogy az elmúlt években ösztöndíjreform zajlott le. A tudomany.elte.hu-ra több tartalmat szeretne, például egy tudományos rendezvénynaptár létrehozását, és fontosnak tartja, hogy a kutatócsoportok ezentúl online jobban reprezentálják magukat.

Kommunikációs alelnöknek Sujtó Attila pályázott, akit a BTK HÖK jelölt. Programját három alapelv köré építette fel: hitelesség, naprakészség, következetesség. Célja a globális és lokális kommunikáció összhangjának megteremtése. Szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni a hallgatói vélemények becsatornázására és fontosnak tartja a sajtókapcsolatok kiépítését is. Az EHÖK honlapján is változásokat szeretne bevezetni, például a külföldi hallgatók miatt fontosnak tartaná egy angol nyelvű honlap létrehozását.

Az ELTE Press főszerkesztői tisztségére Zima Richárd pályázott, akit a BGGyK és a BTK HÖK jelölt. Bemutatkozásában elmondta, hogy több kari újságnál és az ELTE Online-nál is tevékenykedik. Céljai között szerepel az ELTE Press együttműködés kiépítése és megerősítése, és egy újságíróképzés létrehozása is.

A tanulmányi alelnöki tisztségre az IK HÖK jelölésével Nemes Balázs pályázott. Céljai között szerepel többek között az ösztöndíjrendszer egységesítése:  aki jól tanul, azt támogatnunk kell-elv alapján. Továbbá bizonyítani szeretné a hallgatóknak: „mi értük vagyunk”.

Az egyebek napirendi pontban Zaránd Péter megtartotta leköszönő beszédét , egyúttal köszöntötte az új kabinetet. Hangsúlyozta a „jövőbe fektetett hit” és az akaraterő fontosságát. Egy szemléletes, könyvhasonlattal illette az Egyetemünket, melyet hallgatók és oktatók közösen írnak. Zárásként köszönetet mondott az elmúlt két évben nyújtott támogatásért, és elmondta, hálás a „hasznos és haszontalan vitákért” is. „A munka megy tovább…”– sok sikert és kitartást kívánt az új elnöknek és alelnökeinek.

Kép: www.ajk.elte.hu

Kép: Nagy Ádám Zoltán