Emelhetik a doktoranduszok ösztöndíját

A nappali tagozatos doktoranduszok ösztöndíja akár a másfélszeresére is emelkedhet, amennyiben az államtitkárság elfogadja a hallgatók javaslatát, akik minimum nettó 150 ezer forintos havi juttatást követelnek. A változások valószínűleg a 2016-os tanévtől kerülnek bevezetésre a doktori képzésben.

Ahogy azt Kőmíves Péter Miklós, a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) általános elnökhelyettese elmondta, doktori képzések átalakításának egyik legfontosabb eleme a doktoranduszok ösztöndíjrendszerének fejlesztése. A jelenlegi egységes havi 100 555 forintos doktorandusz-ösztöndíj legalább nettó 150 ezer forintra emelését kérik javaslatukban. Az emelés mértékét egy általuk készített tanulmányra alapozzák, amelyből az derült ki, hogy ha figyelembe vesszük egy értelmiségi fiatal tudományos, kutatási, szociális, kulturális szükségleteit és az egészséges életmódhoz szükséges kiadásokat, akkor 150 ezer forint a minimum, amire mindenképp szükség van havonta. Ez az összeg még mindig nem tud versenyezni a vállalati szféra által nyújtott bérekkel, de talán elegendő ahhoz, hogy csökkentse a nagymértékű lemorzsolódást, melynek oka részben épp az, hogy az ösztöndíjból nem lehet megélni.

A DOSZ azt is el szeretné érni, hogy jogszabályban rögzítsék az állami ösztöndíjas hallgatók fokozatszerzési eljárásának ingyenességét is. Egyéb változások is várhatóak a doktori képzésben, mivel a tervek szerint egy évvel meghosszabbítják a képzési időt, módosítják az ösztöndíj rendszert, és vállalati szakembereket is bevonnának. A kormány szándéka az, hogy a mostani 22 százalékról 2020-ig 30 százalékra növelje országosan a tudományos fokozatot szerzők arányát.

(Kép: www.sztehap.hu)
(Forrás: mno.hu)