Elfogadta új Alapszabályát az ELTE HÖK

Az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat február 12-én Küldöttgyűlést tartott, ahol jelentős reformintézkedések elfogadásáról döntöttek.

Az ezúttal a PPK Kazinczy utcai épületében megtartott Küldöttgyűlés az ELTE HÖK Elnökének, és alelnökeinek beszámolójával vette kezdetét. Zaránd Péter elnöki beszámolójából megtudhattuk, hogy a hétfői Egyetemvezetői Értekezlet során többek között az OMHV eredményességéről, a héten pedig vezetői workshop keretei között az Egyetem új SzMSz-ének előkészítéséről tárgyaltak.

Tóth Róza szociális alelnök beszámolt arról, hogy ebben a félévben is megkezdődött a szociális támogatások igénylésének időszaka. A Neptun-nal kapcsolatban az igénylések benyújtása során fellépett problémákról és azok orvoslásáról folyamatosan tárgyalnak a rendszert üzemeltető SDA-val.

Ebben a félévben is lesz matricaérvényesítő kampány – tudtuk meg Borbély Krisztián tanulmányi alelnöktől. Beszámolójából az is kiderült, hogy az Egyetem vezetésének támogatása mellett tervezik az OMHV megújítását, így többek között arra a problémára keresnek megoldást, hogy azon hallgatóknak is lehetősége legyen az órák értékelésére, akik az órák kevesebb, mint felén vettek részt, illetve bizonyos kitöltöttségi arány mellett szeretnék nyilvánossá tenni az eredményeket. A tervek között szerepel még, hogy az Év Oktatója díjat azokon a karokon is bevezessék ahol eddig nem osztották ki.

A Küldöttgyűlés legfontosabb napirendi pontja az új Alapszabály elfogadása volt, melynek előkészítéséről az ELTE HÖK Elnöksége október 15-én határozott. Az új Alapszabályt a jogszabályi háttér változása – többek között az új nemzeti felsőoktatásról szóló törvény -, valamint a hallgatók részéről fellépő új igények is indokolták. A HÖK alapszabályának tükröznie kell a hallgatók véleményét, ezért korábban lehetőségetek volt kitölteni egy kérdőívet, amelynek első része általánosságban kérdezte az ELTE hallgatóit az egyetemi reformok fő területeivel kapcsolatban. A több mint két hónapos előkészítő munka során kiértékelték a kérdőívre érkezett válaszokat és ezek szellemében igyekeztek véghezvinni a módosításokat. A Küldöttgyűlés a módosításokat elfogadta, így az elnök kezdeményezni fogja egy szenátusi ülés összehívását március 9-re, hogy az Alapszabály ott is elfogadásra kerüljön. Az Alapszabály végleges elfogadása esetén tavasszal teljes tisztújítás szükséges az ELTE HÖK-ben. Hamarosan részletes cikket is olvashattok az Alapszabály változásairól az oldalon.

EHÖK Küldöttgyűlés

Az Alapszabály elfogadásával együtt fog hatályba lépni az a határozat, amely szintén most került elfogadásra, és a költségvetés működési keretének felosztását szabályozza. Ez alapján 1,5 millió Ft elkülönítésre kerül tartalékalapként. Az összeg 60%-át létszámarányosan osztják el a karok között. 10%-a az előző három lezárt évben alapszakra és osztatlan képzésre, nappali munkarendű képzésre felvett gólyák arányában kerül felosztásra. 30% pedig egyenlő arányban oszlik szét a nyolc kar között.

A Küldöttgyűlés március 9-ig szóló hatállyal szenátusi tagnak delegálta Orosz Gábort, az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat elnökét és Zágonyi Beátát, a PPK HÖK tanárképzési referensét.

Az eseményről készült fotógalériánk ITT tekinthető meg!

Fotó: Nagy Ádám Zoltán