Katalónia függetlenedése európai szintű válságot okozna. Vagy nem?

A kérdés nagyon nehezen megválaszolható, hiszen sok aspektusa van. Ez egyben azt is jelenti, hogy mind mellette, mind ellene rengeteg érvet tudunk felsorakoztatni. Ennek lehettünk tanúi hétfő este.

November 9-én a spanyol autonóm közösség szimbolikus népszavazást tartott, amelyen a résztvevők kinyilváníthatták véleményüket arról, „akarják-e, hogy Katalónia állam legyen?”, és ha igen, “akarják-e, hogy független legyen?”. A vasárnapi szavazáson, amelyet egyébként közhatalmi részvétel nélkül, mintegy 40 ezer önkéntes vezényelt le, körülbelül 2,25 millió 16. életévét betöltött állampolgár fogalmazta meg véleményét a feltett kérdésekről. Hozzávetőlegesen 1,65 millióan támogatták szavazatukkal a függetlenség gondolatát.elte vita logo

Az ELTE Vitaklub a (jogi kötőerővel egyébként nem rendelkező) népszavazást követő estén, november 10-én az ELTE Aula Magnában rendezte meg ötödik közéleti vitaestjét, erről a szervezetről bővebben már írtunk nektek. Ezeken az estéken a meghívott szaktekintélyeket vitáztatják nagy közönség előtt azért, hogy a társadalmunkat jellemző ellentéteket kezelni lehessen megfelelő keretek között, a személyeskedéseket elkerülve, a lényegi kérdésekre és az érvekre helyezve a hangsúlyt. A Vitaklub szervezői éppen ezért, a demokratikus értékeket szem előtt tartva moderátorként vesznek részt a közéleti vitákon.

Az est tételmondata így hangzott: „a ház szerint Katalónia függetlenedése európai szintű válságot okozna.” A tételmondat mellett Dr. Gulyás András nagykövet, Magyarország volt barcelonai főkonzulja és Dr. Tóth Norbert nemzetközi közjogász, aki az NKE adjunktusa és a BCE tanársegédje, ellene pedig Dr. Faluba Kálmán, az ELTE Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék nyugállományú egyetemi docense és Dr. Kardos Gábor, az ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék vezetője érvelt. Ahogy azt a vitaesteken megszokhattuk, a közönség szavazócédulán nyilváníthatta ki álláspontját a tételmondatról a szakértők felszólalásait megelőzően és a vita lezárultát követően. Ezzel követhetjük ugyanis nyomon, mennyire bizonyultak meggyőzőnek az elhangzott érvek az adott témával kapcsolatban.

10322728_10205392395113080_1126146253295003998_nDr. Gulyás András, a támogató oldal nyitó beszélője, akinek amellett kellett érvelnie, hogy válságot okozna Katalónia függetlenedése, aggodalmat ébresztett a hallgatóságban az alkotmányos váltás gazdasági hatásaival, a valószínűsíthető súlyos anyagi helyzettel. Emellett óva intett, hogy magában rejti a „rossz politika” veszélyét, mert elterelné a figyelmet a „valóban fontos politikai kérdésekről.”

Dr. Fabula Kálmán a tételmondat ellenzőjeként reagált az első beszédre. Utalt arra a rendkívüli helyzetre, amelyben lezajlott a vasárnapi „népszavazás.” Az eredetileg hagyományosnak szánt népszavazási kezdeményezést a spanyol alkotmánybíróság felfüggesztette, miután a kormány panaszt emelt ellene annak alkotmányellenességére hivatkozva. Így végül az alternatív referendum arra szolgált, hogy a katalán kormány meggyőződhessen arról, a lakosság támogatja függetlenségi törekvéseit. A válság valószínűtlenségét abban látja, nem áll fenn annak a veszélye, hogy egy másik államhoz csatlakozna a kiváló Katalónia.

A vita második felében Dr. Tóth Norbert az EU válságát vizionálta a kiválással. Mivel az egyik leggazdagabb autonóm közösségről van szó, a függetlenedéssel Spanyolország gazdasági ereje csökkenne, és presztízsveszteséget is jelentene. Az EU-nak, mint közösségnek is az a fontos, hogy tagjai ne gyengüljenek.

Kép: Josep Lago/AFP

A záróbeszédet Dr. Kardos Gábor tartotta, amelyben cáfolni igyekezett a korábban elhangzott érveket. Kitért arra, nem tekinthető hatalmas problémának, hogy az EU tagállamok között egyet nem értést váltana ki a téma, hiszen Koszovó esetében is ezt láttuk, és az sem okozott válságot. Elismerte, nagy költségekkel járna a függetlenedés, de rávilágított, a szavazáskor ezt nyilván figyelembe vennék, és ez mellékes kérdés a döntés meghozatalakor. Konklúzióként levonta, nem a gazdasági megfontolások játszanak itt döntő szerepet. Befejezésként figyelmeztetett: a világ rendjét csak úgy lehet megőrizni, ha az közben folyamatosan változik.

A négy vitázó fél ezt követően röviden összegezte az elhangzottakat, majd a közönség kérdéseire válaszolt. A hallgatóság véleménye a szavazatok összegzését követően hamarosan kiderül.

Ha szívesen vitáznál, vagy kíváncsi vagy a szervezet működésére, keresd bátran a Vitaklubot!