Hányszor halaszthatok? Gyorstalpaló

Hány félévet halaszthatok? Már az első félévben is passziválhatok? Ezekre a kérdésekre is választ kaphattok.

A témában a legjobb tájékozódási pont az ELTE Hallgató Követelményrendszere (HKR). A HKR-ből megtudhatjuk, hogy a hallgatói jogviszony szüneteltetésére egymást követően két félévben kerülhet sor, ám többször is élhetünk a passziválás lehetőségével, amennyiben az egybefüggő szüneteltetett időszak nem haladja meg a két félévet. Vannak azonban olyan, méltányos elbírálást érdemlő esetek, amikor az oktatási intézmény hosszabb időtartamban is engedélyezheti a halasztást, vagy már az első félév megkezdése előtt is lehetővé teszi azt. Ilyen különleges eset a szülés, a baleset, betegség vagy más olyan váratlan ok, amit nem a hallgató idézett elő.

Ha két félévig szünetelteti tanulmányait egy hallgató, akkor a második passzív félévében egy tájékoztatást kap a TO-tól, melyben figyelmeztetik, hogy egymást követően csak két félévet lehet halasztani. Ha a hallgató a szüneteltetés két féléves időtartamát követően sem regisztrálja magát, hallgatói jogviszonya megszűnik. Ha két félév után a regisztrálási kötelezettségének szülés, baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni a hallgató, nem szűnik meg a hallgatói jogviszonya. Ennek feltétele, hogy az alapszakja szerinti TO-n leadjon egy nyilatkozatot arról, hogy várhatóan mikor tudja folytatni tanulmányait, illetve igazolja mulasztását.

Fontos tudnotok, hogy a szünetelés időtartama alatt nem részesülhettek semmilyen hallgatói juttatásban, viszont használhatjátok a könyvtárat és az előzetes kurzusfelvétel időszakában a számítógéptermet.

(Forrás: www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf)

(Kép: www.elte.hu)