1200 pedagógusra van szükség az előmeneteli rendszer kidolgozásához

Az Oktatási Hivatal 2014 nyarán megkezdte a pedagógus-előmeneteli rendszer Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozataihoz kapcsolódó minősítési eszközök és eljárások kidolgozását. A cél, hogy a pedagógusok szakmai és anyagi elismerése összhangban legyen teljesítményükkel.

A projektbe 1200 pedagógus kapcsolódhat be 2014. november 17-ig. A jelentkezések elbírása 2015. január végén zárul. A Hivatal várja mindazon pedagógusok jelentkezését, akik az elmúlt években tevékeny részesei voltak egyéni, helyi vagy országos köznevelési fejlesztéseknek, aktív szerepet vállaltak a gyermekek, tanulók fejlesztésében, eszközeik, módszereik hozzájárultak a nevelés, oktatás színvonalának növeléséhez, és szívesen részt vennének a pedagógusminősítési rendszer továbbfejlesztésében.

Az Oktatási Hivatal 2014 nyarán – az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezette kutatócsoport közreműködésével – megkezdte a pedagógus-előmeneteli rendszer Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozataihoz kapcsolódó minősítési eszközök és eljárások kidolgozását.

A kutatás célja többek között, hogy feltárja, milyen tevékenységet végez egy kutató, fejlesztő pedagógus, illetve megalapozó információkat nyújtson a pedagógus-előmeneteli rendszer részleteiben még ki nem dolgozott két fokozatának (Mesterpedagógus és Kutatótanár) kialakításához.

A programra azok jelentkezhetnek, akik legalább 14 év pedagógiai szakmai gyakorlattal rendelkeznek, munkájukat jellemzi az innováció, továbbá a mesterpedagógusoktól, kutatótanároktól elvárható tevékenységek.

A jelentkezők egy elektronikus kérdőív kitöltésével mutatják majd be eddigi tevékenységüket, pályájuk legfontosabb eredményeit. Az emberi erőforrások miniszterének döntése alapján 1200 pedagógus folytathatja munkáját a pilotban. Akik eredményesen vesznek részt a kipróbálásban, 2016. január 1-től léphetnek magasabb fokozatba.

Az eredményes innováció a pedagógusok, a köznevelési és felsőoktatási intézmények, valamint a kutatóintézetek hálózatos együttműködésével valósul meg. A mesterpedagógusok, kutatótanárok tevékenysége támogatja az intézményi fejlesztéseket, a pedagógusszakma folyamatos, belső és külső tudásra építő megújítását, a pálya presztízsének emelését.

(Forrás: www.edupress.hu)

(Kép: hvg.hu)