Nem vizsgálja tovább az Alkotmánybíróság a hallgatói szerződéseket

Kedden tette közzé végzését az AB a hallgatói szerződések ügyében: a felülvizsgálatra irányuló eljárást több okból kifolyólag megszüntette a testület.

2012 februárjában a HÖOK fordult az alapvető jogok országgyűlési biztosához az állami ösztöndíjas és részösztöndíjas hallgatókkal kötendő hallgatói szerződés miatt, és kérte az ombudsmant, hogy indítványozza a szabályozás utólagos normakontrollját az AB-től. Véleményük szerint az intézkedés több ponton is sértette a hallgatók jogait, és a szükséges törvényi szint helyett mindössze kormányrendeletben szabályozták a szerződés kérdését.

Szabó Máté 2012 márciusában fordult az AB-hez, hangsúlyozva, hogy különösen problémásnak tartotta a hosszú időtartamú és általános hazai munkavégzés kötelezettségének előírását. A taláros testület a kormányrendeletet megsemmisítette, és törvényi szintre emelkedett a szabályozás.

Ezt követően az ombudsman újra a testülethez fordult, annak vizsgálata érdekében, hogy a változatlan tartalmú szabályozás összeegyeztethető-e a foglalkozás szabad megválasztása és a felsőoktatásban való részvétel jogával.

Ebben a kérdésben hozott most döntést az AB: határozatuk szerint az alaptörvény, illetve a felsőoktatási törvény módosítása egyrészt rendezte, másrészt átalakította az indítványban kifogásolt kérdéseket, például a képzési idő kétszereséről a képzési időnek megfelelő időtartamra változtatták a fenntartandó hazai munkaviszony időtartamát.

A testület döntése szerint a közben megváltozott jogszabályi környezetben a vizsgálandó kérdések részben nem állnak fenn, részben pedig már nem vizsgálhatóak, így az Alkotmánybíróság a támadott rendelkezések alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatára irányuló eljárását megszüntette.

 

Forrás: eduline.hu