Ismét Mezey Barnát ajánlották az ELTE rektorának

Az ELTE Szenátusa hétfő délután rangsoroló szavazás keretében döntött arról, hogy bizalmat szavaz a hivatalban lévő Dr. Mezey Barnának.

A Nemzeti Felsőoktatási Törvény (NFTV) értelmében a végső döntés a minisztérium kezében van, a Szenátusi szavazás eredményét azonban azért fontos kiemelni, mert láthatóan az egyetemvezetés döntő többsége elégedett a Rektor úr elmúlt három év során felmutatott eredményeivel, és támogatásáról biztosítja a következő három éves ciklusban is. Az ülésen jelen volt Klinghammer István felsőoktatási államtitkár is.

A napirendi pontok elfogadása után a Rektorválasztó Bizottság véleményezte a rektori pályázatot és ismertette a kari véleményezés eredményét. A kari tanácskozások során fellebbezés nem érkezett, mind a 8 kar támogatta a pályázatot.

A következő napirendi pont a jelölt bemutatkozása volt.

Dr. Mezey Barna felvázolta a következő ciklusra vonatkozó terveit, fő stratégiaként pedig a nemzetköziesítést emelte ki. Az ELTE, mint évről-évre a nemzetközi rangsorok élvonalában szereplő tudományegyetem feladata, hogy nagyobb részt vállaljon a nemzetközi térben, elsősorban a tudományos minőség biztosítása, kutatás és fejlesztés, az ezeket összefogó úgynevezett szolgáltatási minőség megvalósítása, valamint az idegen-nyelvű oktatás, az Erasmus és egyéb csereprogramokban való aktív részvétel keretében. Az egyetem az utóbbi években a költségvetési megvonások és az uniós források elvesztése miatt sok forrástól esett el, ezért szükség lenne egy olyan minőséghez igazított finanszírozási rendszer megvalósítására, amely kiszámítható és hosszú távú tervezésre ad lehetőséget.

A rektori pályázat kiemelt szerepet szán a pedagógusképzésnek is. Lépéseket kell tenni, hogy tovább folytassuk a tudományos képzés és a tudományos minőség színvonalának megtartását, amely a legjobb az országban. Rektor úr kiállt a bölcsészet-, társadalom, és jogtudományi képzés fontossága mellett, amelyek valódi értékeket képviselnek, és ahogy fogalmazott, „ezek elkótyavetyélése óriási hiba lenne mind a finanszírozás-politika, mind a felsőoktatás részéről is. A társadalom jó működtetésének folytatása ugyanolyan fontos, mint az ezeket adó keretrendszeré”.

A jelölt meghallgatása után a Szenátus tagjai kérdéseket fogalmaztak meg a pályázattal kapcsolatban. Dezső Tamás a BTK, és Király Miklós az ÁJK dékánja egyetértett abban, hogy a nemzetközi térben az egyetemi és oktatási teljesítmény javítása a tudományos eredményeken nyugszik. Zaránd Péter, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke üdvözölte, hogy a rektori pályázat reflektált a hallgatói érdekképviseletekkel folytatott tárgyalások során megfogalmazott elvárásokra, így bekerült a tervezetbe az OMHV eredmények nyilvánosságra hozatala 50% feletti kitöltés esetén, a hallgatói önkormányzatok autonómiájának sértetlensége és a non-profit szervezetekkel való együttműködés megtartása.

Ezek után sor került a szavazásra, amelynek eredményeként a 39 érvényes szavazatból 36 igen, 3 nem szavazattal a Szenátus megszavazta Dr. Mezey Barna rektori kinevezésének támogatását.

Az eredmény kihirdetése után Klinghammer államtitkár gratulált Rektor úrnak, sok sikert kívánt a kitűzött célok megvalósításához és felkérte, hogy a munkája során az egyetem egészének képviseletét lássa el, hisz mint az egyetemek zászlóshajója az ELTE-nek kiemelt szerepe van a felsőoktatásban. Az egyetemvezetés, mind pedig a hallgatói érdekképviseletek részéről pedig kölcsönös segítségnyújtásra hívta fel a figyelmet.

A Rektor úr megköszönte a bizalmat és az államtitkár gratulációját. Ő is fontosnak tartja az együttműködést, és ahogy fogalmazott „akkor tudunk előrelépni, ha összekapaszkodunk”. Beszédét azzal zárta, hogy meg kíván felelni az elvárásoknak és reméli, hogy a megfogalmazott tervek valósággá válnak.

Galéria

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]