Nagy fába vágják fejszéjüket az új HÖK elnökök

Az ELTE több karán is lezajlottak a HÖK választások. Október 24-én az ÁJK-n Bubla Áront választották újra, míg november 7-én a TÓK-on új elnökként Galántai Tamás került a HÖK élére.

Október 24-én az ÁJK Alakuló Küldöttgyűlésén ismét Bubla Áront választották elnöknek, akinek első elnöki évében fő célja a HÖK arculatának megváltoztatása volt, minél hallgatóbarátabbá kívánta tenni a szervezetet, ami véleménye szerint sikerült. Továbbá a gazdálkodás és a működés átláthatóságát igyekeztek növelni. „Nyilvánosságra hoztuk a jegyzőkönyveket, a költségvetés megjelent a kari lapban, az ösztöndíjkeretről – amivel kapcsolatban per is zajlik az ÁJK ellen – határozatot hoztunk, hogy nyilvánosságra szeretnénk hozni. Erre kitaláltunk egy metódust, de további egyeztetések szükségesek a kérdésben, így még nem valósulhatott meg.”

Ezzel kapcsolatban idén további egyeztetéseket kezdeményeznek, mivel az újraválasztott elnök úgy véli, a HÖK megítélésének ez a legkritikusabb kérdése:
Fiatal korban felelős tisztségbe kerülünk, és gazdálkodási tevékenységet végzünk, ezért fontos, hogy ezzel egyértelműen el tudjunk számolni, és minden nyilvánosan történjen, így lecsökken a támadási felület. Teljes átláthatóságot szeretnénk megvalósítani. A cél, hogy a hallgatók tisztában legyenek azzal, mit csinálnak a HÖK-ösök, miként látják el az érdekképviseletet, hogyan épül fel a szervezet, amelynek így ők is a részének érezhetnék magukat. Az alelnökök alapszabályi kötelezettsége, hogy minden hónapban beszámoljanak a munkájukról az ellenőrző bizottságnak. Azt szeretném, ha ezek a beszámolók felkerülhetnének a honlapra, és a hallgatóság meg tudná tekinteni, mivel foglalkozott az elnök és a kilenc alelnök.”

Sarkalatos pont az intézménnyel kapcsolatos bizalom helyreállítása is, amely általánosan megrendült az egyetemeken az elmúlt évek botrányai miatt. „Úgy gondolom, hogy az egész hallgatói önkormányzatiságnak mind a botrányokat, mind a felsőoktatás átalakulását úgy kellene érzékelnie, hogy megkongatták a vészharangot a fejünk fölött. Ha nem változtatunk, akkor senki sem fog segíteni nekünk abban, hogy megmaradjanak a mostani jogosultságaink és súlyunk. Vissza kell térni a gyökerekhez, a mozgalmi jelleghez. Érzésem szerint a HÖK-ök egyetlen lehetősége az lesz, hogy magas választási részvétel által nyernek legitimitást.”

Ez azért lenne fontos, mert általános trend az, hogy az alsóbb évfolyamokban magas, 30-40% körüli részvételi aránnyal választják meg az évfolyam-képviselőket, míg az ötödéveseknél  10%  alatt van a részvétel. Ez nem volt másképp idén sem, ami összességében 26% körüli részvételt eredményezett. Ez felveti a választási rendszer újragondolásának lehetőségét, mert ezt az aránytalanságot semmi sem kompenzálja jelenleg.
A választások előtt kemény támadások érték a médiában a regnáló HÖK vezetést, ami részben elérte célját, a támadott jelölteknek az évfolyamok nem szavaztak bizalmat. Az egyik cikkben azt kifogásolták, hogy egy elsős hallgató felszólalt egy politikai párt által szervezett rendezvényen. Erre Bubla így reagált:
Gusztustalannak tartom, hogy a HÖK választásokba belekeverik a politikát. A politikai beállítottságnak semmi köze nincs a HÖK-ben végzett tevékenységhez. Ez egy független érdekképviseleti szerv. Maximálisan elítélem, hogy egy elsős lány ellen lejárató kampányt indítottak, holott a pártválasztáshoz és a szabad véleménynyilvánításhoz mindenkinek joga van.” Azt ígérte, mindent meg fog tenni azért, hogy a kedélyek lecsillapodjanak, ennek ellenére számít a további támadásokra.

Mindezek ellenére az alelnöki pozíciókra kivétel nélkül olyan hallgatók kerültek, akikkel Áron szívesen dolgozik. Az elnökség összetétele a tavalyihoz képest nagyjából változatlan maradt. Oktatási ügyekért ezentúl Eperjesi Zsolt, korábbi kulturális alelnök felel majd, míg helyét Vári Zsolt veszi át. Bán Olivér személyében új kommunikációs alelnököt választottak, míg Tóth Réka a politológus ügyekért felel majd. A gazdasági ügyekért Gerencsér Csaba, a szociális ügyekért Nyitrai Tibor, sportügyekért Pálffy László, külügyekért Fekete Máté felel továbbra is, vagyis ezekben a pozíciókban nem történt változás.
Mindannyian szakmailag maximálisan kompetensek, lelkiismeretesen dolgoznak, szorgalmasak. Amit pedig a legfontosabbnak tartok az a hozzáállásuk: szeretnek tenni a hallgatókért, nem kell őket nógatni, hanem maguktól kreatívan próbálják végezni a munkájukat” – jellemezte Bubla alelnökeit.

A TÓK-on elnöki posztra egyedül Galántai Tamás pályázott, akit 27 igen, 1 nem arányban megválasztották a TÓK új HÖK elnökének. HÖK-ös pályafutását még 2010-ben kezdte, és – a leköszönő elnök szavaival élve – azóta is oszlopos tagja a szervezetnek. Az elnökjelölt egy rendszeres egyeztetésen alapuló, szervezett csapatot szeretne kiépíteni, így a belső kommunikáció gördülékenységére nagy hangsúlyt helyezne, azért, hogy a csapattagok mindig képben lehessenek. Tanulmányi ügyekkel kapcsolatban újításként tervei között szerepel, hogy a tanszéki értekezletekre a Hallgatói Önkormányzat képviselőket delegálhasson, akik majd így tájékoztatni tudnak az ott elhangzottakról, ezzel is elősegítve a folyamatos kommunikációt.

Ennél jóval nagyobb kihívást jelent a másik célkitűzése:  módosítani szeretné a Oktatói Munka Hallgatói Véleményezését. Rámutatott, nem véletlenül  fullad érdektelenségbe az OMHV évről évre, hiszen már csak az sem életszerű, hogy a sajátosságokra tekintet nélkül minden kurzusra vonatkozólag ugyanazokat a kérdéseket teszik fel. Szerinte publikussá és hozzáférhetővé kellene tenni az eredményeket is, hiszen ez tudna értelmet adni a rendeltetésének. Páli István, a küldöttgyűlés levezető elnöke hozzátette, ezzel Galántai Tamás nagy fába vágja a fejszéjét, hiszen a módosításhoz szenátusi jóváhagyás szükséges, és ezt az EHÖK is hiába próbálta elérni 2003 óta.

Az elnökjelölt programjában ismertette, el szeretné érni, hogy az online pályázások a Neptunon keresztül történjenek, mivel ezzel rengeteg időt spórolna a HÖK. Népszerűsítené a tudományos diákköri konferenciát, támogatná a demonstrátorokat. Emellett a kari újságot, a MegHÖKkentőt, tartamilag is frissítené, amelynek az átnevezését is szorgalmazza. A rendezvényekkel kapcsolatban a hagyományokkal nem szakítana, de új programokat hozna létre: gólyahét, filmklub, játékos estek, „Mutasd mit tudsz!” vetélkedő is szerepel a tervei között.

Írta: Bajnok Dávid és Pálfi Dóra

Fotók: Szép Ágnes