Változások a nyelvoktatásban

Az ÁJK Kari Tanácsa elfogadta a kar vezetésének az idegennyelvi szakképzés átalakítására tett javaslatát, amely fontos változásokat hoz magával a jogi karon folyó nyelvoktatással kapcsolatban.

„Kértük a kari vezetést, hogy hozzunk létre közösen egy hallgatói fórumot, melyen megtárgyaljuk a nyelvoktatás átalakítását. Ebbe ők készséggel belementek, és változtatási javaslatainkat meghallgatva a hallgatók javára alakítottak a tervezeten” – mondta el Eperjesi Zsolt, az ÁJK HÖK oktatási ügyekért felelős alelnöke.

A francia és német részképzésekre (Paris II, Göttingen) felkészítő szaknyelvi előkészítő kurzusok az érdekképviseleti tárgyalásoknak köszönhetően továbbra is ingyenesek lesznek, a tanterv keretei között maradnak, és kreditet lehet szerezni az elvégzésükkel. Az orosz, német és olasz szaklektorok kurzusai szintén megmaradnak változatlan formában. Az angol és olasz szaknyelvi kurzusok tanterven kívül kerülnek, tehát kreditet nem lehet szerezni értük, és külön – tandíjon felüli – térítés ellenében vehetők majd igénybe, melynek összege később kerül tisztázásra, azonban mindenképp a piaci árak alatt lesz. Az utóbb említett órákhoz az infrastruktúrát továbbra is a kar biztosítja, azonban indításuk és az óraadó tanárokkal való megbízásos jogviszony létesítése a kurzusokra mutatkozó igény függvénye, azaz csak akkor lesz megtartva az adott kurzus, ha elegendő hallgató jelentkezik rájuk, és ebben az esetben kötnek szerződést az oktatókkal is.

E változások először 2014. ősszel jelentkeznek. A latin, mint a KKK kötelező tantervi egysége, megmarad tantervi óraként. Az Idegennyelvi Lektorátus, mint szervezeti egység megszűnik, és felváltja az Idegennyelvi Oktatásszervezési Központ. A vonatkozó kari tanácsi határozat az ÁJK honlapján elérhető.

Az ELTE többi karának nyelvi képzéseiről következő cikkünkben olvashattok!

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]