Kezdődik az építkezés éve

Izgalmasan kezdődött az idei év az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlésén: szeptember 17-én elnökválasztást tartottak a BTK Kari Tanácstermében.

Nagy érdeklődés övezte a tisztújító küldöttgyűlést, a vendégek számára fenntartott szekció tele volt, az egyetemi vezetőség is képviseltette magát. Az ülés az előre elfogadott napirendi pontok mentén folyt, ami a napirend előtti kérdések megvitatása után az elnök és az alelnökök beszámolóinak elfogadásával kezdődött. Ezt követte az elnökjelölt és csapatának bemutatkozása, majd a titkos szavazás.

Ahogy tavaly, idén is csak egy pályázat érkezett az elnöki posztra: ezúttal Zaránd Péter, a jogi kar politológia szakos hallgatója indult a megmérettetésen. Az elnökjelölt 2012 májusa óta tagja a szervezetnek, ahol a közkapcsolati alelnöki tisztséget töltötte be. Kihívó híján a fő kérdés az volt, elfogadja-e a küldöttgyűlés az új csapatot. Váratlan fordulattól nem lehetett tartani: a szavazás előtt a részönkormányzatoknak lehetőségük volt a jelölést megerősíteni. Ilyen módon az ÁJK, BTK, TáTK, PPK, TTK hallgatói önkormányzatai és a KolHÖK is támogatásáról biztosította Zarándot.

Zaránd Péter programjának kulcsfontosságú elemei a megújulás, a bizalom és a transzparencia. Beszédében hangsúlyozta, rendkívül fontos a hallgatók bizalmának visszanyerése, valamint a kari hallgatói önkormányzatok egységként való közös munkája. Úgy véli, a hallgatói önkormányzat utat tévesztett az utóbbi időben, hiteltelenné vált, amin változtatni kell. Azt szeretné, ha a szervezet inkább a hallgatói mozgalom irányvonalat erősítené a továbbiakban. Szükségesnek tartja az aktívabb szerepvállalást az országos érdekképviseletben, a HÖOK-ban, és az egyetemi vezetőséggel is szorosabb kapcsolatot ápolna. Létfontosságúnak tartja a hallgatókkal való élő kapcsolat meglétét, amit negyedévenkénti igényfelméréssel kíván elérni. Választási reformot tartalmaz az új program, mely két jelentős újításra épül. Egyrészt a küldöttgyűlési választásokat szinkronizálja, másrészt a modern kor igényeinek megfelelve bevezetnék az elektronikus választás lehetőségét. A minőségbiztosítási rendszer megújítása is a tervek között szerepel, tekintve, hogy jelenleg a hallgatók által kitöltött OMHV kérdőívek eredményei következmények nélkül maradnak. A finanszírozásban új források bevonását szeretnék elérni, a pénzek ésszerűbb felhasználását és mindenekelőtt takarékosságot. Zaránd ígéretet tett a sokak életét megkeserítő NEPTUN rendszer hibáinak javításaira is. Elmondta, nem véletlen, hogy programjának “Az építkezés éve” címet adta. „Ez az önkormányzat a nulláról fog építkezni, máshogy nincs is esélye” – jelentette ki.

A küldöttgyűlés végül 22 igen, 11 nem vokssal elfogadta Zarándot és kabinetét. Az új elnök megköszönte a nekik szavazott bizalmat és reményét fejezte ki, hogy mindenki konstruktív munkával fog hozzájárulni az EHÖK működéséhez. Karácsony András rektorhelyettes az egyetemi vezetés nevében gratulált, és partneri kapcsolatot ajánlott fel a szervezetnek.

Kalina Gergely búcsúbeszéde zárta a rendezvényt. A leköszönő elnök csalódottan vette tudomásul, hogy az új kabinet a hagyománnyal szakítva nem mondott köszönetet az előző vezetés munkájáért. Kifejtette, a köszönet igenis jár, hiszen három sikeres évet zárt az EHÖK annak ellenére, hogy az utolsó év nem volt problémáktól mentes. Sikerként értékelte, hogy a Kerekes úti Kollégiumban továbbra is ELTE-s hallgatók lakhatnak, létrejött az ELTE Iskolaszövetkezet, valamint nagy szerepük volt abban, hogy hallgatói szerződés helyett hallgatói nyilatkozatot írnak alá a hallgatók. Hangsúlyozta, csak a tisztességes munkának van értéke, csak az eredményesség és a hallgatók képviselése számít. Végül mindenkit biztosított, hogy az átadás-átvétel gördülékenyen zajlik majd, valamint a személyes sérelmeket és vitákat mellőzve adja át az évek során megszerzett tudását az új elnökségnek.

Zaránd Péter és alelnökei hivatalosan október 6-án veszik át az EHÖK vezetését.

Fotó: Kelemen Ádám