Pályázatok mesterszakos és doktorandusz hallgatóknak

A Nemzeti Kiválóság Program keretében a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal az Európai Unió és a magyar állam támogatásával két ösztöndíjat hirdetett meg, amelyekre mesterszakos és doktorandusz hallgatók pályázhatnak.

Az Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj célja a tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció (szakdolgozat, diplomamunka, TDK-dolgozat vagy tudományos cikk), egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos vagy művészeti alkotás, és a doktori tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

A pályázatra olyanok jelentkezhetnek, akik mesterszakos tanulmányokat folytatnak vagy osztatlan képzésben résztvevő negyed-, ötöd- vagy hatodévesek. (Nevével ellentétben az ösztöndíjat nem csak az ELTE hallgatói kaphatják meg.) A hallgatói jogviszonyt a pályázat benyújtásakor igazolni kell. A támogatás – amelyet várhatóan harmincan kapnak majd meg – havi összege 100 ezer forint, és 10 hónapra pályázható.

Az Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj célja a kiemelkedő tudományos eredményeket felmutató doktoranduszok kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint a doktori disszertáció megfelelő előkészítése, megalapozása. Az ösztöndíjat másod- vagy harmadéves doktorandusz hallgatók nyerhetik el. A támogatás havi összege 150 ezer forint, a 12 hónapra pályázható ösztöndíjat várhatóan tízen nyerik majd el a jelentkezők közül.

Az ösztöndíjakra minden tudományterület képviselői pályázhatnak, de előnyben részesülnek azok a beadványok, amelyek a műszaki és természettudományok, a matematika és az élettudományok területéről érkeznek. A pályázatokat az informatikai rendszerben történt regisztráció után kell benyújtani. A regisztrációt igazoló nyilatkozatot, amelyet a pályázó az informatikai rendszerben kap, ki kell nyomtatni, aláírni és a pályázat beadási határidejéig postára adni a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Nemzeti Kiválóság Projektiroda címére (1088 Budapest, Múzeum utca 17.), a borítékon feltüntetve a pályázat nevét. A pályázatot és összes mellékletét elektronikusan, az informatikai rendszer útján kell benyújtani, erre október 15. és november 5-e között van lehetőség. A véglegesítésnek, amelyet szintén elektronikusan kell elvégezni, 2012. november 5-én 5 óráig kell megtörténnie.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiteket az elektronikus pályázati rendszeren keresztül, illetve mester424@kih.gov.hu és a doktorandusz@kih.gov.hu e-mail címeken tudjátok feltenni.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]