Így diplomázz le

Ahhoz, hogy a dékáni és rektori kézfogás után kezedbe vehesd diplomádat, hosszú utat kell megtenned rövid idő alatt, sok buktatóval, amikre nem árt hamar felkészülnöd.

A leggyakoribb hibákat Mészáros Ádámmal, az EHÖK tanulmányi alelnökével gyűjtöttük össze, hogy te ne a célegyenesben csússz meg.

Az abszolutórium (barátságosabb nevén végbizonyítvány) megszerzéséhez rendelkezésünkre áll a képzéstől függően 4-10 félév, ezt az egyetem akkor írja be az indexünkbe, ha teljesítettük a tantervben előírt összes tanulmányi és vizsgakövetelményt, és szakmai gyakorlatot is. (A képzések többségén kötelező szakmai gyakorlatot végezni, amit egyes szakokon akár nyáron is teljesíthetünk, majd a következő félévben elismertethetünk.) Az abszolutórium megléte azért fontos, mert ez a záróvizsgára bocsátás egyik alapfeltétele. Éppen ezért érdemes utolsó évesként még időben ellenőrizni, hogy nem felejtettünk-e el valamilyen kurzust felvenni és teljesíteni a félévek során. Ezt az ETR-ben tehetjük meg: a „Képzési adatok” menüpontban a törzslapunkra kattintva láthatjuk szemeszterekre lebontva az összes felvett kurzusunkat és a hozzájuk tartozó érdemjegyünket. (Ezt a funkciót egyébként a Neptun is megőrzi, ráadásul egy átláthatóbb formában vethetjük majd össze a mintatantervet és a teljesített tárgyak listáját.) Ezt a két listát összevetve könnyedén megelőzhetjük azt a gyakori problémát, hogy véletlenül egy-egy előadást, szemináriumot, vagy szabadon választható tantárgyat elfelejtünk teljesíteni, és emiatt nem abszolválhatunk időben, így záróvizsgára se jelentkezhetünk az adott félévben. Aki ebbe a helyzetbe önhibáján kívül esett, dékáni méltányossági kérelmet nyújthat be karonként külön szabályozott időpontig.

Ugyanitt követhetjük figyelemmel a felvett kreditek számát, ami azért fontos, mert a képzésenként összes előírt kreditet tíz százalékkal léphetjük át költségtérítés fizetése nélkül. Ebbe beleszámítanak a felvett, de el nem végzett (tantárgyelhagyás -vagy ismétlés miatti) kreditpontok is, kreditenként akár 4000-12000 forintba is kerülhet. Az ezzel kapcsolatos további szabályokban a különböző szakok és karok között vannak különbségek: míg pl. a Társadalomtudományi Karon a kredittúllépésért fizetett díj nem haladhatja meg a hallgatói normatíva 50 %-át, a BTK-n ez az összeg nincs maximalizálva.

Az utolsó évben az egyik legnagyobb feladat a szakdolgozat elkészítése. Ha már megvan az elképzelésed, hogy miről szeretnél írni, már csak a szakterületet leginkább ismerő konzulenst kell megkeresned, de ha tanácstalan vagy még, a témaválasztásban a tanszékek rengeteg javaslattal készülnek a hallgatók számára. Ha utólag mégis témát váltanál, erre egyszer van lehetőséged, mégpedig legalább (alapképzés esetén) 4 hónappal a záróvizsga előtt. A konzulens az elkövetkezendő időszakban szakmai és módszertani segítséget is nyújt, segít a szakirodalom feltárásában, figyelemmel kíséri az egész folyamatot és véleményezi a munkát, amiről naplót is kell vezetni.

A témaválasztás és a szakdolgozat leadási határidejét a karok egyedileg határozzák meg. Az opponensek (ők értékelik az elkészült szakdolgozatot és tesznek javaslatot az osztályzatra) a diplomamunka leadását követően (ez az időszak általában egy hónap) teszik meg észrevételeiket, amiket előre ismertetnek, ezekre kell reagálni a szakdolgozat védésekor.

A tanulmányainkat a záróvizsgával fejezzük be, ami több részből (szakdolgozat vagy diplomamunka megvédéséből, további szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsgarészekből) is állhat, az erre vonatkozó elvárásokat a karok szakonként egyedileg határozzák meg a tantervekben.

Amennyiben a diploma értékelésébe esetleg beleszámít valamilyen kurzus eredménye, az erről szóló tájékoztatást a HKR-ben vagy kari honlapon képzésenként találhatjuk meg, amit célszerű előre megnézni, mert ha egyszer már sikeresen levizsgáztál valamiből, azt a vizsgaidőszakot követően jobb érdemjegyet utólag már nem szerezhetsz.

Ahhoz, hogy a kezedbe vehesd a több évi kemény munka gyümölcsét , a diplomádat, nem elég abszolválni a tárgyakat, megírni a diplomamunkádat és sikeresen záróvizsgázni, ezek mellett még szükséged van (meghatározott számú és fokú) nyelvvizsgára is.

Nem újkeletű a probléma (főleg azok körében, akik még a régi rendszerben felvételiztek, vagy a viszonylag alacsonyabb ponthatárú szakok esetében), hogy az illető túl van a záróvizsgán is, de nem rendelkezik a szak követelményének megfelelő akkreditált nyelvvizsgával. Ebben az esetben az egyetem nem állíthatja ki az oklevelet, csak igazolást adhat, amely tanúsítja a záróvizsga eredményes letételét.

Az idegennyelvi követelményeket már gimnazistaként, a felvételire jelentkezéskor is megtalálhattuk a Felvi oldalán, illetve a kari honlapokon is. A nyelvvizsgázást nem érdemes egyetemi éveink végére halasztani, hiszen végzősként a többi elfoglaltság miatt nem jutna elég idő rá. Ha mégis az utolsó évre maradna ez a feladat, érdemes még május előtt letenni, hiszen a tapasztalatok alapján akkor általában többen buknak el, mint máskor. A tavaszi Msc felvételihez a megfelelő végzettséget igazoló dokumentumokat általában június elejéig kell benyújtani, így ekkorra meg kell lennie a nyelvvizsgát igazoló okiratnak is (a nyelvvizsga-bizonyítványok kiadása 60 nap).

Ha az alapszak teljesítését követően folytatni szeretnéd a tanulmányaidat, a következő lépés a mesterképzésre való jelentkezés. A felvételi nem központi, itt annyi vizsgát kell tenned, ahány helyre jelentkezel. A különböző képzések követelményeit a felsőoktatási tájékoztató tartalmazza; szakonként változó, hogy a megmérettetés szóbeli vagy írásbeli formában (esetleg mindkettőben) zajlik-e. A pontszámítási módok intézményenként és szakonként eltérőek, de leggyakrabban a rangsorolást a diploma minősítése, átlaga, az alapképzésben megszerzett félévi eredmények átlaga, a szóbeli, illetve írásbeli vizsga eredménye, a gyakorlati vagy szakmai alkalmassági vizsga, vagy motivációs beszélgetés alapján végzik.

Ha tanácstalan vagy, hogy mihez kezdj majd a diplomáddal, mindenképpen érdemes ellátogatni néhány állásbörzére, ahol számos cég és nyelviskola is képviselteti magát, sőt személyes tanácsadást is igénybe vehetsz.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]