Felsőoktatási változások – GYIK 2012

Tandíj? Diákhitel? Szerződés? Összeállítottunk nektek egy cikket a továbbtanulásotokat érintő alapvető kérdésekből.

Kire vonatkoznak az új szabályok?

Minden felvételizőre, aki 2012 őszén kezdi meg tanulmányait. Felsőoktatásba belépők vagy mesterképzésre jelentkező között nincsen különbség. Ha már regisztrált hallgató vagy a szakon (de pl. az első 2 félévet passziváltad), akkor nem érint.

Lesz tandíj?

Lényegében nem, tandíjat tanulmányaid alatt az eddigiekhez hasonlóan csak akkor fizetsz, ha önköltséges – régebbi nevén költségtérítéses – képzésre vettek fel. Az informatikai és természettudományi képzésekben megjelenő állami részösztöndíjas („félárú”) képzés is ide tartozik. Ezeket nem kötelező tanulmányi előmeneteleddel párhuzamosan fizetned, a Diákhitel 2 konstrukció támogatja, hogy csak aktív keresőként kezdd el a képzés árát visszafizetni az államnak.

Hogyan kell jelentkezni?

Legegyszerűbb a www.felvi.hu oldalán az e-felvételit igénybe venni. Itt lépésről-lépésre a megfelelő segédlettel támogatva végig tudsz menni a folyamaton. Tetszőleges számú helyre jelentkezhetsz, de csak a rangsorban szereplő első olyan helyre vesznek fel, ahová elég a felvételi pontszámod. Egy jelentkezésnek számít, ha állami ösztöndíjjal támogatott és önköltséges formában is megjelölöd ugyanazt a szakot. Ezt mindenképpen ajánljuk. A sorrendet legkésőbb 2012. július 10-éig egy alkalommal módosíthatod.

Pontosan milyen finanszírozási formák vannak?

A tanulmányaidat

  • állami ösztöndíjjal támogatott képzésben, vagy
  • állami részösztöndíjjal támogatott képzésben, vagy
  • önköltséges képzésben

folytathatod. Az első esetben a tanulmányok teljes költségét az állam állja, a másodikban felét az állam, felét Te fizeted meg, míg az önköltséges képzés esetében a képzés teljes költségét Te viseled. Az állami ösztöndíjjal támogatott, valamint az állami részösztöndíjjal támogatott képzések minősülnek államilag támogatott képzéseknek, összefoglaló néven állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzéseknek nevezik őket.
Hogyan lehetek állami részösztöndíjas?

Ezt a képzési formát az Informatikai Karon és a Természettudományi Karon veheted igénybe, de külön megjelölni a felvételi jelentkezésnél nem tudod. Önköltséges képzésre kell jelentkezned, és amennyiben eléred a kellő pontszámot, a hallgatói szerződés aláírásával nyilatkozhatsz arról, hogy az egészében önköltséges képzés helyett az állami részösztöndíjjal támogatott képzési formát választod. (Ha a teljes összeget fizeted, akkor nem kell aláírnod a hallgatói szerződést.)

Mi a különbség a Diákhitel 1 és 2 között?

A korábban is működő Diákhitel 1 szabad felhasználású pénzkeretet biztosít havi 15000-50000 Ft között, melyet napi kiadásaidra költhetsz. A Diákhitel 2 ezzel szemben kizárólag az önköltséged finanszírozására szolgál, melyet közvetlenül az egyetem számlájára folyósítanak.

Mi az a hallgatói szerződés?

A szerződés az állami ösztöndíjas és állami részösztöndíjas tanulmányok feltétele. Eszerint vállalod, hogy a tanulmányaidat követő 20 évben az állam által támogatott félévek dupláját a magyar joghatóság alatt dolgozod le, tehát egy 6 féléves képzést követő 20 évből legalább 6 évig hazai munkaviszonyban, vagy hazai vállalkozási jogviszonyban dolgozol. Ha csak egy részét tanulod az állam támogatásával, mert pl. átsorolnak, akkor csak az érintett féléveket kell számítani. A szerződést beiratkozáskor írod alá.

Mikortól számít a 20 év?

Az oklevél kézhez vételétől (nyelvvizsga-követelmények teljesítését még lehet egy keveset halasztani), tehát mialatt valaki mesterképzést, vagy doktori képzést végez, az alapképzés 20 éve már telik. Halasztást lehet kérni igazolt nyelvtanfolyam és külföldi tanulmányok ürügyén.

Mi lesz, ha ingyen akarok tanulni, de nem kívánok itthon dolgozni?

A szerződés lehetővé teszi, hogy adózás helyett akár kamattal növelt részletfizetéssel törleszd képzésed. (A kamat a visszafizetés esedékessé válásának naptári félévét megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatot három százalékponttal haladja meg.)

Ez alól semmilyen kedvezményt, mentességet nem lehet kapni?

A határon túli magyarok, a hitéleti képzésben részt vevők és a katonaságnál elhelyezkedők részesülhetnek különböző kedvezményekben, de családalapítás és egyes szociális problémák esetén is támogatja az egykori hallgatót az állam.

Meddig lehetek államilag támogatott hallgató?

Tizenkét-tizennégy félévet finanszíroz az állam, ha alap- és mesterszakot is végzel az egyetemen. A fő szabály az, hogy az „ingyenes időszak” legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint a képzés ideje, tehát egy hat féléves BA/BSc esetén legfeljebb nyolc, egy négy féléves MA/MSc esetén maximum hat félévig járhatsz egyetemre, legalábbis államilag támogatott formában. Joghallgatók az osztatlan képzésben 12 félévet, azaz 6 évet tanulhatnak állami (rész)ösztöndíjasként. Természetesen a doktori képzésre is vonatkoznak a feltételek, tehát ha doktori képzésre nyersz felvételt államilag támogatott formában, akkor a támogatási idő további 6 félévvel meghosszabbodik.

A 2012-re megjelent keretszámok nagy csökkenést mutatnak. Például tényleg csak 50 jogászt vesznek fel az ELTE-re?

A keretszámok az állami ösztöndíjas képzésre felvehető hallgatók maximális számát mutatják meg. Önköltséges képzésre az ELTE által meghatározott és felvi.hu-n is látható képzési keretszám a határ.

Hogyan változnak az ösztöndíjak és különböző juttatások?

A kérdést egy júniusban érkező kormányrendelet fogja szabályozni.

Vannak-e nyelvvizsga kötelezettségek?

A felvételihez még nem követelmény, de az ELTE-s diploma megszerzéséhez az adott szakon meghatározott nyelvvizsga követelményeknek eleget kell tenni.

Nyújt-e segítséget az ELTE, hogy államilag támogatott képzésre kerülhessek be?

Természetesen, a szakmai tapasztalattal rendelkező érettségi- és felvételi előkészítőnk célja, hogy minél jobb esélyekkel célozhasd meg az államilag részben, vagy egészben támogatott helyek egyikét. A további információkhoz látogasd meg a http://elokeszito.elte.hu weboldalt.

Jó, de őszintén, mi a véleményetek erről az egészről, itt tényleg rabság lesz és az egyetemek helyén romhalmaz?

Nos, a szándék a kormányzat részéről nem elítélhető, persze az eszközök némelyike elég szerencsétlen… Ugyanakkor az ELTE-n végzettek mindössze 2,8%-ának adódtak problémái az álláskereséssel a 2009-es felmérés szerint, ráadásul Karrierközpontunk (http://karrier.elte.hu) aktívan segít abban, hogy ne ess bele ebbe a százalékba. Így ha itthon akarsz maradni, ELTE-s diplomával elenyésző az esélye annak, hogy ne kapj munkát és ezért visszafizetésre kényszerülj. Amennyiben külföldön dolgoznál, az ELTE-s képzéssel való elhelyezkedési lehetőségeid mellett a visszafizetés nem jelenthet komoly anyagi terhet. Legvégül azt figyelembe véve, hogy az ELTE – hozzá méltó módon – kapta meg az államilag támogatott keretszámok közül a legtöbbet, leendő ELTE-s hallgatóként nem aggódnánk a helyedben, mindössze körültekintően terveznénk.

És ha még van kérdésem, hová forduljak?

Az ELTE Hallgatói Önkormányzat Facebook oldalának (http://facebook.com/eltehok) követésével naprakész maradhatsz a felsőoktatás viharosan változó világában is. Konkrét kérdésekkel pedig a kari Hallgatói Önkormányzatokhoz fordulhatsz aszerint, hogy milyen szakra jelentkeznél.

ELTE Állam és Jogtudományi Kar HÖK: ajkhoktanulmanyi@hoknet.elte.hu

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar HÖK: barczihoktanulmanyi@hoknet.elte.hu

ELTE Bölcsészettudományi Kar HÖK: btkhoktanulmanyi@hoknet.elte.hu

ELTE Informatikai Kar HÖK: ikhoktanulmanyi@hoknet.elte.hu

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar HÖK: ppkhoktanulmanyi@hoknet.elte.hu

ELTE Társadalomtudományi Kar HÖK: taneh@ttkhok.elte.hu

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar HÖK: tokhoktanulmanyi@hoknet.elte.hu

ELTE Természettudományi Kar HÖK: ttkhoktanulmanyi@hoknet.elte.hu[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]