Az ELTE Könyvtárai egy új közös portálon

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat új, közös portálján az ELTE valamennyi könyvtára elérhető.

A www.konyvtar.elte.hu weboldala 2012. január 2-től az ELTE kari, intézeti és intézeten kívüli könyvtárainak közös online felülete, az Egyetemi Könyvtári Szolgálat portálja. Az eddig megszokottól eltérően ezentúl ezen a webcímen nem csupán az Egyetemi Könyv- tárral kapcsolatos információk érhetők el, hanem valamennyi ELTE-hez kapcsolódó, könyvtári szolgáltatást nyújtó intézmény szolgáltatásai is. A portált a tagkönyvtárak folyamatosan fejlesztik és töltik fel információval. A 2012. január 2-án elindult weboldal a TÁMOP 3.2.4/09/1/KMR/2010-0021 „Az ELTE könyvtár rendszerének komplex fejlesztése a könyvtárhasználat megkönnyítése érdeké- ben” című pályázat keretében kitűzött célokat valósítja meg, így többek között a felüle- ten elérhető az ELTE könyvtárainak közös katalógusa, az ELTE-s könyvtárak szolgálta- tásaival kapcsolatos valamennyi információ, valamint egy új szolgáltatás is: a „Kérdezzen egy könyvtárost” chat-ablakban a felhasználó azonnal választ kap kérdéseire. A portál angol és német nyelven is elérhető, valamint a látássérülteknek akadálymentes verzió is rendelkezésükre áll. Reméljük, rendszeres látogatója lesz az új online felületünknek!