Szólj most, hogy aztán nagyobbat szóljon!

Mindannyiunk célja, hogy a szükséges hallgatói aktivitással alátámasztva indítványozzuk a Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítását. Szólj most, hogy aztán nagyobbat szóljon!

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat régóta küzd azért, hogy az OMHV–nak munkajogi következményei legyenek. Ezt az Osztály már több előterjesztéssel is támogatta, ezek azonban egyelőre nem kerültek bele a Foglalkoztatási Követelményrendszerbe. Ha ez megvalósul, a hallgatók véleménye az oktatók értékelésének részét képezi majd.

A szomszéd várban működik

A BME-n az egyes karok és hallgatói önkormányzatok többféle módon ismerik el a hallgatók által legjobbnak ítélt oktatókat. A kari költségvetés a tanszékek támogatásánál is figyelembe veszi az OHV (Oktatás Hallgatói Véleményezése) eredményeit, vagyis az OHV eredmények közvetlenül befolyásolják a tanszéki támogatásokat, esetenként tízmilliós nagyságrendű változásokat is okozva. A Műegyetemen a tanszékek felhasználják a hallgatók véleményét oktatóik és kutatóik munkájának értékelésekor, továbbá az elismerés mellett pénzjutalomban is részesítik az oktatókat.

A karokon továbbá létezik egy másik, az OHV listától független díjrendszer is, melynek egyik részét a Kari Hallgatói Képviselet felügyeli és ítéli oda az általa legjobbnak tartott oktatónak. (forrás: Műhely)

Hasonló rendszer jött létre az ELTE-n belül az Állam-és Jogtudományi Karon.

Az ÁJTK-n díjaztak

Az ELTE ÁJTK HÖK szervezésében idén a kar hallgatói díjazták a legjobb oktatót.

Régen díjazták már a legjobb tanszéki előadót, de ilyen széleskörű kezdeményezésre még nem volt példa. Az ötlet a HÖK jelenlegi elnökségének fejéből pattant ki korábbi elképzelések alapján. A cél alapvetően a hallgatói igények felmérése volt, a legjobb oktatók biztatása remek munkájuk folytatására és egy hagyomány megteremtése – mondta Földvári Krisztián, az ÁJTK HÖK elnöke.

A díjazottak a politológus és oktatási bizottság több hetes kérdőíveztetése alapján kerültek ki győztesként. A kérdőíveket több száz hallgató töltötte ki papíralapú formában.

Több a pozitív vélemény

Az OMHV több célt is szolgál, az egyik legfontosabb, hogy az Egyetem és a Karok

információhoz jussanak arról, hogy hallgatóik milyen véleményt alkottak az egyes kurzusaikat tartó oktatókról. A visszajelzések alkalmasak arra, hogy a képzés minőségének fejlesztéséhez alapot szolgáltassanak. Az oktatók, vezetők egyik kifogása az eredmények figyelembe vétele ellen, hogy az eredmények nem függetlenek a szerzett jegyektől. Ennek ellent mond a Minőségbiztosítási Osztály honlapján megtalálható 2009/2010 tavaszi félévi OHMV eredményeket összefoglaló jelentés, ami alapján több  pozitív értékelés született, mint a negatív. (bővebben a minoseg.elte.hu oldalon)

A hallgatók név nélkül, illetve személyazonosításra alkalmatlan módon, félévente egyszer töltik ki az OMHV kérdőíveket, amin nem a kurzust, hanem az oktatói munkát értékelik. Az egyetemi szabályzatok értelmében egy kurzushoz tartozó értékelés csak akkor készül el, ha a tárgyat felvett hallgatók legalább 25%-a, de minimum 5 fő kitöltötte a kurzushoz tartozó kérdőíveket. Ebben az esetben készül el a kurzushoz tartozó jegyzőkönyv, amit az Egyetem minőségüggyel foglalkozó honlapján EHA-kóddal a hallgatók is megtekinthetnek.

Ahhoz, hogy a felmérés eredményeinek munkajogi következményei legyenek és ne egyéni döntésnek számítson, hogy egy-egy tanszékvezető kollégái értékelésekor figyelembe veszi-e a hallgatók véleményét, el kell érni, hogy az egyetemi szintű kitöltöttség meghaladja az 50%-ot. Mindannyiunk célja, hogy a szükséges hallgatói aktivitással alátámasztva indítványozzuk a Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítását. Szólj most, hogy aztán nagyobbat szóljon!

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]