Vitafórum az elektronikus indexekről

Tény, sok gonddal járnak a hagyományos leckekönyvek, az azokat felváltó megoldások még bonyolultabbak lennének? Pro és kontra.

Mindezek miatt talán meglepő, hogy az elektronikus index bevezetéséről folyó hallgatói  vita alatt a jogi kar VIII. előadójában szinte elveszett a kéttucatnyi érdeklődő a 480 ülőhely tengerében. A Budapesti Corvinus Egyetemről érkezett vendégek (Varga Mariann, a Gazdálkodástudományi kar HÖK alelnöke, és Túróczi Zoltán a Közigazgatástudományi Kar HÖK-elnöke) kis túlzással egymásnak magyarázták el a papíralapú indexekdigitálisra cserélésének előnyeit.

A gyér számú jelenlévő az ELTE álláspontját is megismerhette. Baczkó Norbert, az EHÖK ellenőrző bizottságának elnöke elmondta, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat is támogatja a digitális átállást, így mindenképpen a változtatás mellett áll. Tudják, hogy nem csak a hallgatók számára jelent folyamatos nehézséget a hagyományos leckekönyvek alkalmazása, de az egyetem oktatóinak, és az intézmény adminisztrációjának is egyszerűbb lenne nélküle a feladata. Kiemelte továbbá, hogy az Egyetem számára lényeges, hogy a változtatás komplexen, az intézményen belül egységesen történjék meg.

Mint a megbeszélés során kiderült, a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy az ELTE vezetése nem kívánja követni azt a kétes jogi hátterű rendszert, amely többek között a Corvinuson és a Műegyetemen is működik. Megoldás számunkra kizárólag a törvényben szabályozott elektronikus aláírással, vagy az Ügyfélkapu-rendszeren keresztüli biztosítással működő változtat jelent. Ennek fenntartása évi 60-80 millió forintba is belekerül, de az egyetemi ügyintézés felgyorsításával, és az eljárások stádiumának pontos követhetőségével ez megtérül.

Ezeknek a javaslatoknak azonban mindenképpen további megfontolás tárgyát kell képezniük, melyet a főtitkár is tervei közé emelt. Például egy chipkártyán alapuló e-aláírás rendszer nem csupán komoly költségekkel járna, de mind a hallgatók, mind az oktatók számára többletproblémát jelentene az átállás – talán még nagyobbat, mint a mostani, megszokott könyvecskék. Ezt a véleményt osztották a fórumon résztvevők is, értetlenkedve azon, hogy mi lehet azzal az olcsó, egyszerű, és eddig biztonságosnak minősült rendszere a probléma, mely más intézményekben már sikerrel, közmegelégedést kiváltva működik, és amelyet az ETR-ben is könnyedén alkalmazni lehetne.

Bár, mint írtuk, a vitafórum nem váltott ki túl nagy érdeklődést, a szervezők biztosak benne, hogy a hallgatók többsége támogatná az e-indexek bevezetését. Ezt megerősítendő, várható, hogy a jövőben is sok szó fog esni a témáról. Ám, ahogy az a beszélgetésen is elhangzott, az igazi kérdés nem az, hogy kell-e e-index, hanem hogy ezt milyen, a vezetés szemében is száz százalékos biztonságot garantáló formában lehetséges megoldani.

DicsukD
ELTEOnline