Társadalmi konfliktusok történetisége

A 10 éves Történeti Kollégium konferenciát rendez „Társadalmi konfliktusok történetisége” címmel 2012. szeptember 26–27-én a Szekfű Gyula Könyvtárban. 

A Kollégium a Történeti Antropológia Program keretében alakult meg 2002 tavaszán tanárok és hallgatók önkéntes társulásaként. Célja egy olyan képzés létrehozása volt, mely egyrészt rendszerezett formában korszerű és elmélyült történeti ismereteket nyújt, másrészt tutoriális formában állandó segítséget ad a többletmunkát vállaló hallgatónak önállóan választott céljainak elérésében. A kredites képzés kifutásával a Történeti Antropológia Program 2010 júniusában megszűnt, ám a Történeti Kollégium tovább működik.

Program

Szeptember 26.

I. szekció: A modernitás bűnei vagy a bűnök modernitása
10:00-10:20: Halmos Károly, a Történeti Kollégium elnökének köszöntője
10:20-10:40: Mátay Mónika: Közösségi és társadalmi normák konfliktusa a tiszazugban: Az arzénos mérgezések elemzése
10:40-11:00: Lugosi András: A faj teste a nagyvárosi tér hálójában. Határok, rések és határsértések Budapesten a német megszállás előtt
11:20-11:40: Bezsenyi Tamás: Egy Don Quijote élete a Rákosi-korszakban
11:40-12:00: Valuch Tibor: Konfliktusok és konfliktuskerülés a jelenkori Magyarországon
12:00-12:30: Vita
12:30-13:30: Ebédszünet

II. szekció: Evilági poklok, túlvilági bűnök
13:30-13:50: Bíró Judit: Egyéni bűnök – közösségi feloldozások: Ősi európai stratégiák bűn és bűnhődés tárgykörében
13:50-14:10: Kopanyicza Linda: Bűn, Pokol, Szenvedés: Társadalom és félelmek a késő középkori képi források tükrében
14:10-14:30: Mihalik Béla: “Non est nobis notus decimus tertius senator.” Tanácsurak, polgárok, papok. Ütközőpontok a 17. század végi felső-magyarországi városi konfesszionalizációban
14:30-14:50: Koloh Gábor: „Megkötötte a kenyér útját” – Öngyilkossági tendenciák hat Békés megyei település példáján, 1895 és 1980 között
14:50-15:20: Vita

Szeptember 27.

III. szekció: A nemesi és egyházi társadalom önképe
10:00-10:20: Bayer Árpád: A Rákóczi-szabadságharc kialakulása szociológus szemmel
10:20-10.40: Szemethy Tamás: A 18. századi magyarországi új arisztokrácia
10:40-11:00: Szekér Barnabás: A teréziánus tanügyi reform a gimnáziumok szintjén – a piarista példa
11:00-11:30: Vita
11:30-13:00: Ebédszünet

IV. szekció: Nemek, felekezetek, etnicitás
13:00-13:20: Gyimesi Emese: „De mit is bántod te a szegény blue-bottle-ket?” Polémia és „epeláz” a nőírók körül
13:20-13:40: Jánoki Dávid: A szétszakított város – Vallási alapú territoriális szegregáció közösségre gyakorolt hatása a 18. századi Vác városában
13:40-14:00: Szalai Boglárka: Konfliktus és kooperáció – és ami közte van (Migráns integráció a Nyóckerben)
14:00-14:20: Gaál György: A “nemes vadember” vagy a “kiirtandó vadállat”?
14:20-14:50: Vita