Mit jelent a fiatalok számára “európainak lenni”?

Ezzel a címmel tart előadást a TáTK-ra látogató Henri Malosse, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke.

Az EGSZB az Európai Unió konzultatív szerve. 1957-es alapítása óta szakértői tanácsokkal látja el a főbb uniós intézményeket (Európai Bizottság, az EU Tanácsa, Európai Parlament). „Véleményezi  a javasolt európai jogszabályokat, illetve „saját kezdeményezésű véleményt” is készít azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyekkel meggyőződésük szerint foglalkozni kell.

Egyik legfontosabb feladata, hogy „hídszerepet” töltsenek be az európai intézmények és az úgynevezett „szervezett civil társadalom” között. Unió-szerte előmozdítja a részvételi demokráciát, és az EU tagállamaiban és a világ más országaiban egyaránt „strukturált párbeszédet” folytat a civil társadalmi szervezetekkel. Így kívánja segíteni őket abban, hogy szerepük minél jobban érvényesülhessen.

Henri Malosse, mint az EU civil társadalmat reprezentáló intézményének elnöke, az emberek hangja kíván lenni, különösképpen a fiatalságé. A gazdasági válsággal szembenéző Európában az EGSZB-t az európai társadalmi viták fontos szereplőjévé kívánja tenni.

Herni Malosse honlapja: http://www.eesc.europa.eu/?i=president.en.home

Az előadás Facebook eseménye: https://www.facebook.com/events/165896380284259/