Krúdy-konferencia

A háromnapos rendezvényen sor kerül a Toldy-díj átadására, amelyet idén Angyalosi Gergely kap, valamint a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Krúdy-pályázatának eredményhirdetésére is.

Az elhangzó előadások középpontjában Krúdy munkássága áll, amelyeket egy-egy vita során lehet majd megvitatni. Az előadók közt van Tverdota György (aki a Toldy-díj kapcsán laudációt mond majd), Szegedy-Maszák Mihály, Margócsy István, Fried István és még sokan mások.

Részletes program:

NOVEMBER 6. (SZERDA):

9:30 Megnyitó

9:40 A MIT Krúdy-pályázatának hivatalos eredményhirdetése

9.45 Az irodalomtörténészek számára létesített Toldy-díj ünnepélyes átadása
A díjazott: Angyalosi Gergely. Laudációt mond: Tverdota György

10.00 – 10.25 Fábri Anna: Korszakváltás a sörházban: Boldogult úrfikoromban

10.25 – 10.50 Kemény Gábor: Krúdy Gyula impresszionizmusának kérdéséhez

10.50 – 11.15 Angyalosi Gergely: Krúdy és a beszélő test

11.30 – 11.55 Dobos István: Előadott elbeszélés – a tautológia poétikája

11.55 – 12.20 Tverdota György: Az udvarlás könyve. Krúdy Gyula: Hét Bagoly

12.20 – 12.50 Vita

14.00 – 14.25 Szegedy-Maszák Mihály: A képzelet játéka Krúdy elbeszélő prózájában

14.25 – 14.50 Eisemann György: Az imitáció mint emlékező performáció

14.50 – 15.15 Margócsy István: Az erotika démóniája a Napraforgóban (Jelenetezés és elhallgatás feszültsége a narrációban)

15.30 – 15.55 Bednanics Gábor: Ízes mondatok – nyelv és érzékelés összefüggései
a Krúdy-szövegekben

15.55 – 16.20 Sturm László: Tél és élet (Krúdy Tél című novellájáról)

16.20 – 16.50 Vita

NOVEMBER 7. (CSÜTÖRTÖK)

10.00 – 10.25 Pethő József: Szecesszió és biedermeier – A stilizált biedermeier Krúdy novelláiban

10.25 – 10.50 Fráter Zoltán: Őszi versenyek

10.50 – 11.15 Kelemen Zoltán: Cholnoky László a Zöld Ászban?

11.30 – 11.55 Keserű József: Imitáció és teatralitás Krúdy prózájában

11.55 – 12.20 Scheibner Tamás: A vörös Krúdy? Viták a koalíciós években

12.20 – 12.50 Vita

14.00 – 14.25 Clara Royer: Krúdy Moz shtetelben. A Mit látott Vak Béla Szerelemben és Bánatban egyik fejezetéről

14.25 – 14.50 Kányádi András: A vágytól a kádig. Krúdy Homérosz-travesztiája

14.50 – 15.15 Finta Gábor: Ciklus és variáció Krúdy korai elbeszéléseiben

15.30 – 15.55 Kosztolánczy Tibor: Az Élet Álom – Krúdy Gyula utolsó novelláskötete

15.55 – 16.20 Bengi László: „ha régi portrékat fest, színt, ecsetet a mától lop”

16.20 – 16.50 Vita

NOVEMBER 8. (PÉNTEK)

10.00 – 10.25 Fried István: Színház ez az egész regény-világ

10.25 – 10.50 Bárdos László: Színmű és opera. Az arany meg az asszony

10.50 – 11.15 Fleisz Katalin: „Ilyen volt a magyar Don Kihóte.” Az irodalomra vonatkozó beszédmód Krúdy Ál-Petőfi című regényében

11.30 – 11.55 Surányi Beáta: Postán (f)eladott irodalom

11.55 – 12.20 Steinmacher Kornélia: „A mesék megmaradnak…” Krúdy Gyula meseimitációi

12.20 – 12.45 Gintli Tibor: Anekdotikusság és asszociatív szövegszerkesztés (Ifjú évek)

12.45 – 13.15 Vita