Kazinczy-esték – a tudomány és kultúra utcájában

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara és Erzsébetváros Önkormányzata ismeretterjesztő előadássorozatot rendez, amelyen az „Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE” kutatóegyetemi projekt eredményeit mutatják be. A következő alkalommal a modern életmódkutatásról és egészségfejlesztésről lesz szó.

Bárdos György egyetemi tanár „Életmód és egészség” című előadásában az egészség és betegség fogalmának értelmezésével és korszerű egészségvédelemmel foglalkozik. Prezentációját mozgásbemutató, illetve életmód- és táplálkozási tanácsadás követi majd.

Az egészség és betegség relatív fogalmak, az egyén állapotától, biológiai és genetikai tényezőktől, kulturális hagyományoktól és nézetektől, a szociális környezettől is függnek. Az ún. bio-pszicho-szociális elképzelés szerint a betegségek keletkezése és az egészség is olyan komplex, soktényezős állapot, amelyet a három tényezőcsoport kölcsönhatása határoz meg. Az egészség védelme és megőrzése sok tekintetben az egyén felelőssége is, a közvetítő tényező az életmód. Az életmód a magatartás megjelenési formája, elemei többek között az életstílus, a munkaszervezés, a mozgási aktivitás, a táplálkozás, a higiénia, a szellemi és fizikai rekreáció és a mikrokörnyezet felépítése és fenntartása. Az életmód az egyén szintjén értelmezhető, de a környezetbe ágyazva jelenik meg. A modern életmódkutatás azt vizsgálja, hogy miként értelmezhető az életmód és az egészség viszonya az egészség/betegség bio-pszicho-szociális elméleti keretében, és hogyan vihető át mindez a gyakorlatba.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagogikum Központjában megvalósuló „Az élethosszig tartó tanulás társadalmi folyamatai és biopszichoszociális háttere” kutatóegyetemi alprojekt az oktatásra és az egészségfejlesztésre koncentrál. Az előadássorozat célja, hogy a kutatási eredményeket széles körben terjesszék és népszerűsítsék a kerület lakói, a középiskolai diákság és egyetemi hallgatóság körében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, a rendezvénysorozat Erzsébetváros „Kultúra utcája” programjához is kapcsolódik.

Az előadássorozat a következő hónapban is folytatódik, április 17-én Demetrovics Zsolt egyetemi docens az addiktológia kérdéseiről, míg április 24-én Nguyen Luu Lan Anh egyetemi docens és társai az etnikai és kulturális identitásfejlődésről tartanak előadást. A belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött (kommunikacio@ppk.elte.hu).