Jogász beiratkozás

A beiratkozásra hiánytalanul hozza magával a következőket, (amennyiben ezt elmulasztja, beiratkozását nem tudja végrehajtani):

eredeti érettségi bizonyítványát(ait), oklevelét(eit) vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát(ait), valamint egy arról készült fénymásolatot (ellenőrzés után a fénymásolat a Tanulmányi Hivatalban marad);
eredeti nyelvvizsga bizonyítványát(ait), vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát(ait), valamint egy arról készült fénymásolatot (ellenőrzés után a fénymásolat a Tanulmányi Hivatalban marad);
2 db (egyforma) igazolványképet (a fénykép hátoldalára kérjük ráírni a nevet illetve születési időt);
személyi igazolvány mindkét oldalának másolatát;
születési anyakönyvi kivonat másolatát;
iratkozási lapot – regisztráljon az ETR-ben a Regisztráció menüpontnál, nyomtassa ki a kitöltött adatlapot, hozza magával az iratkozásra;
képzési szerződést két példányban kitöltve és aláírva – kizárólag költségtérítéses/önköltséges hallgatóknak kötelező. (A nyomtatvány a www.ajk.elte.hu weblapról letölthető.);
nyilatkozat az állami támogatással korábban igénybe vett félévekről kitöltve és aláírva – kizárólag finanszírozott/ösztöndíjas hallgatóknak kötelező (A nyomtatvány a www.ajk.elte.hu weblapról letölthető.);
tollat.