Henri Pirenne öröksége

Az ELTE és a CEU „Percepció, reflexió, történetírás: Henri Pirenne örökségének új megközelítései” című konferenciáján ismert külföldi és hazai kutatók tekintik át a Genti Egyetem egykori professzorának nézeteit a modern kutatások tükrében 2012. november 15–16-án.

Henri Pirenne, a Genti Egyetem egykori professzora az európai történetírás meghatározó alakja volt a 20. század első felében. A késő antikvitás és a kora középkor közötti átmenet kérdéséről, vagy a középkori Európa városi fejlődéséről vallott nézetei sokat vitatott, de máig is fontos álláspontot képviselnek. A „Percepció, reflexió, történetírás: Henri Pirenne örökségének új megközelítései” című konferencián ismert külföldi és hazai kutatók tekintik át Pirenne nézeteit a modern kutatások tükrében, és vitatják meg azokat a kérdéseket, melyekkel hajdan Henri Pirenne is foglalkozott.

A konferencia az Eötvös Loránd Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszéke, a Közép-európai Egyetem Középkortudományi Tanszéke, a Flamand Kormány magyarországi Képviseletének és a Közép-európai Egyetemen működő Center for Eastern Mediterranean Studies szervezésében és támogatásával valósult meg.