Értékmegőrző Szabadegyetem

Értékmegőrző Szabadegyetemmel tisztelegnek tanítványok és munkatársak a nyugdíjazott oktatók előtt. Ahogy már mindenki értesült róla, az ELTE BTK a forráskivonások miatt több elismert és szaktekintélynek számító oktatóját kényszerült nyugdíjazni. Bár hiányuk pótolhatatlan, az Oktatói Hálózat BTK-s oktatói április 19-én szimbolikus jelleggel Értékmegőrző Szabadegyetemet szerveznek. A rendezvényen a nyugdíjazott oktatók tartanak előadást. Csak néhány név az előadók sorából: Margócsy István, Demeter Júlia, Joó Mária, Tverdota György, Tarján Tamás, Kálmán László. A rendezvény célja nem a búcsú, hanem a tisztelet és megbecsülés kifejezése. A szervezők várnak mindekit, aki köszönetet szeretne mondani az oktatók munkájáért.

Program

9.00-9:30 Tverdota György (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

9:30-10:00 Margócsy István (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

10:00-10:30 Demeter Júlia (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet): Magasabb szempont vagy társalkodás? A színház funkciója a reformkorban

10:30-11:00 Tarján Tamás (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

11:00-11:30 Hozzászólások

11:30-12:00 Kálmán László (Elméleti Nyelvészet Tanszék): Paradigma(vissza)váltás a nyelvészetben?

12:00-12:30 Havas Ferenc (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet): Mondatszerkezet és világszemlélet

12:30-13:00 Sebestyén György (Könyvtár- és Információtudományi Intézet)

13.00-13.30 Hozzászólások

13:30-14:30 Ebéd

14:30-15:00 Dukkon Ágnes (Szláv -és Balti Filológiai Intézet): “…keresem az embert az emberben”. Gondolatok Dosztojevszkij és a pszichológia kapcsolatáról

15.00-15.30 Joó Mária (Filozófia Intézet): Egyetemi életképek: kis magyar patriarchátus

15:30-16:00 Galicza Péter (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet)

16:00-16:30 Ághné Ring Éva (Történeti Intézet): „Inkább tollal, mint fegyverrel!” Egy ismeretlen Hungarus szerepe a lengyel történelemben

16:30-17:00 Hozzászólások

17:00-17:30 Ruzsa György (Művészettörténeti Intézet)

17:30-18:00 Keserü Katalin (Művészettörténeti Intézet): Festészet és identitás – Amrita Sher-Gil

18:30-19:00 Kalafatics Zsuzsa (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet): A kézírás és a kéziratos könyvek szerepe az orosz modernség kultúrájában

19:00-19:30 Hozzászólások

19:30 A szabadegyetem lezárása

Részletek: https://www.facebook.com/events/352526178187385/